Seminar online: Eficiența cooperării judiciare în materie penală în UE

CRPE a analizat în ultimii trei ani, împreună cu practicieni, magistrați, avocați, consilieri de probațiune, cum funcționează în practică trei decizii-cadru privind cooperarea judiciară la nivel european (Decizia Cadru 909/2008, 829/2008 și 947/2008).

Ce limitări sunt, atât în ceea ce privește cooperarea intra-state, cât și cele de ordin național, ce obstacole sunt întâlnite de magistrați în buna folosire a acestor instrumente, dar și ce propuneri sunt pentru îmbunătățirea cadrului practic de implementare a deciziilor. Deși instrumentele legislative sunt vechi, există încă o cazuistică redusă și o cooperare timidă între statele membre.

CRPE a organizat un seminar online în care a discutat cu practicienii români cum văd ei aplicarea deciziilor-cadru, care sunt limitele cooperării între autoritățile din statele membre și, în special, ce recomandări și ce opțiuni pot conduce la creșterea gradului de utilizare a acestora.

Am analizat practica judiciară în trei țări europene cu probleme similare – Spania, Italia și România, iar recomandările noastre au de multe ori o bază comună: dialog extins, stabilirea unei proceduri comun acceptate privind documentele de transfer și modul de completare a acestora, creșterea numărului programelor de formare interne și internaționale, o procedură comun acceptată de recunoaștere reciprocă.

   

Seminarul este parte a proiectului „Trust and Action: Cooperare judiciară și reabilitare socială în practică” finanțat de Programul de Justiție JUST-AG-2016, Direcția Generală Justiție și Consumatori, Comisia Europeană, desfășurat de către CRPE în parteneriat cu Universitatea din Torino (Italia), Amapola, progetti per la sicurezza delle persone e delle comunità (Italia), Ministerul de Justiție din Italia și Universitatea A Coruña (Spania).