Integrarea romilor din zona Dunării: Schimb de modele de bună practică și antreprenoriat social între România și Bulgaria

Perioada de implementare: ianuarie 2016 –iulie 2016

Cu majoritatea populației Roma (80%) locuind în regiunea Dunării, un cadru pentru cooperare, transfer de expertiză și bune practici este fundamental pentru promovarea de politici de integrare eficiente. Deși acțiunile de incluziune ale populației Roma au fost finanțate în ultimii ani printr-un mix de fonduri europene, efecte acestor acțiuni rămân limitate, cel puțin în sudul României. Societatea civilă din România a implementat o serie de inițiative de succes de economie socială (ex: micile cooperative meșteșugărești ale Romano-Butiq),  dar municipalitățile încă întârzie dezvoltarea de inițiative care să contribuie la creșterea standardului de viață a populației Roma. Pe de altă parte, Kavarna (Bulgaria), un mic oraș din Nordul Estul țării, a devenit în ultimii ani un exemplu de bune practici la nivel european pentru inițiativele sale dedicate populației Roma.

Proiectul își dorește să faciliteze schimbul de expertiză și bune practici între municipalități, societatea civilă și antreprenori Roma din cele două țări, să documenteze procesul, să încurajeze posibilele proiecte comune și să disemineze rezultatele și posibilitățile de cooperare pentru o cât mai bună accesare și implementare a fondurilor naționale și europene pentru populația Roma în regiunea Dunării.

Proiectul va cuprinde i) identificarea și selectarea delegațiilor din România și Bulgaria pentru a participa la schimbul de bune practici din Kavarna (un reprezentant al municipalității, unul al societății civile și un antreprenor Roma); ii) elaborarea unui raport privind exemplul de bună practică al orașului Kavarna – investițiile și proiectele implementate, fondurile accesate de municipalitate, iii) Organizarea unui workshop de 2 zile în Kavarna și iv) elaborarea unui raport de follow up pe transfer de bune practici – administrative, antreprenoriale, posibilități de cooperare și finanțare pentru comunitățile din România și Bulgaria, diseminarea rezultatelor.

Proiectul este parte a platformei START – Danube Region Project Fund, finanțat de Uniunea Europeana și Municipalitatea din Viena.