Relaţiile economice dintre România şi Republica Moldova: investiţii, schimburi comerciale şi alte lucruri bine de ştiut

CRPE Policy Memo nr. 24, octombrie 2010

Autor: Ciprian Ciucu

Centrul Român pentru Politici Europene lansează raportul „Relaţiile economice dintre România şi Republica Moldova: investiţii, schimburi comerciale şi alte lucruri bine de ştiut”, în care se analizează  relaţiile economice dintre România şi Republica Moldova, precum și mediul de afaceri din Republica Moldova și importanța investițiilor.

Prin comparaţie cu relaţiile politice şi culturale, relaţiile economice avansează timid. Cele două state, prin instituţiile şi autorităţile lor cu competențe sau cu rol de reprezentare nu au făcut suficient pentru sprijinirea/facilitarea contactelor între mediile de afaceri.

Părerea expertului CRPE este că starea mediului de afaceri, privatizările programate, parcursul european dovedit de adoptarea aquis – ului european, afinităţile culturale şi de limbă, proximitatea geografică, etc. oferă investitorilor români (atât publici cât şi privaţi) suficiente motive pentru a – şi orienta atenţia către Republica Moldova. Cu toate acestea există o uşoară neîncredere în rândul oamenilor de afaceri români cu privire la integritatea în afaceri şi la capacitatea instituţiilor Republicii Moldova de a le proteja interesele.

În cadrul acestui raport se prezintă recomandări  atât pentru autorităţile române (Ministerul Afacerilor Externe şi Ministerul Economiei şi Comerţului) cât și pentru cele din Republica Moldova.

Acest raport apare în cadrul proiectului „Monitorizarea Parteneriatului pentru Integrare Europeană România – Republica Moldova” derulat de Centrul Român de Politici Europene (CRPE) ș i finanțat de Fundația Soros în cadrul Inițiativei de Politică Externă.

Acest raport apare în cadrul proiectului „Monitorizarea Parteneriatului pentru Integrare Europeană România – Republica Moldova” derulat de Centrul Român de Politici Europene (CRPE) ș i finanțat de Fundația Soros în cadrul Inițiativei de Politică Externă.