Pregătiți pentru Schengen? Absolvenți cu indulgență

CRPE Policy Memo nr.15, octombrie 2010

Autor: Ciprian Ciucu

 

CRPE a monitorizat timp de 6 luni (aprilie-septembrie 2010) activitatea autorităților române cu privire la pregătirea aderării României la Spațiul Schengen în luna martie 2011. Monitorizarea a urmărit îndeplinirea angajamentelor oficiale asumate de către România în documentele de lucru intitulate Planuri de Acțiune Schengen și realizate anual de către Comisia de Autoevaluare Schengen care funcționează în cadrul Ministerului Administrației și Internelor.

Scopul monitorizării constă în aducerea la cunoștința publicului european în general și a celui român în special a stadiului pregătirii României de a adera la spațiul Schengen la data prevăzută.