Monitorizarea implementării politicilor și evaluarea impactului programului „Dezvoltare rurală prin antreprenoriat și asociere”

Perioada de implementare: Octombrie 2016 – Octombrie 2018

Prin intermediul proiectului „Dezvoltare rurală prin antreprenoriat și asociere”,CRPE urmărește să identifice impactul asocierii micilor fermieri astfel încât aceștia să înregistreze creșteri economice și să beneficieze de acces la piață în vederea conservării și sustenabilității mediului rural românesc. Cercetările CRPE în cadrul acestui proiect se concentrează pe implementarea unui program-pilot al RAF care urmărește crearea și dezvoltarea a patru cooperative agricole – Legume de Vidra, Lunca Someșului Mic, Miere de Câmpie și Târgu Frumos – în regiunile istorice din România. Proiectul urmărește îmbunătățirea accesului micilor fermieri la modele existente și la alternative de extindere a fermelor, de tipul serviciilor de informare și consultanță oferite de alte state din Uniunea Europeană.

Astfel, prin intermediul acestui program, CRPE dorește să analizeze sustenabilitatea modelului cooperativelor, impactul pe care acestea îl vor avea în cadrul comunităților pe termen scurt și mediu atunci când finanțarea RAF nu va mai continua, cât și modul în care acestea vor fi transferate și implementate efectiv. Impactul noii legislații asupra cooperativelor și maniera în care acestea vor influența crearea unui sector cooperativ constituit pe principii democratice pot influența dezvoltarea unei mișcări cooperative sustenabile în România.

Pe durata implementării programului, CRPE identificat o serie de probleme tehnice și juridice specifice care impierdică asocierea micilor producători (probleme de tipul impozitării, accesului la finanțare, accesului la piețe și a modalităților de vânzare a produselor, etc). O serie de recomandări politice au fost publicate în scopul furnizării unei analize folosite drept fundament pentru modificarea politicilor de către personalul tehnic din cadrul Ministerului Agriculturii (modificarea Legii Cooperativelor Agricole 566/2004, inițiată de MADR, în prezent în Parlament, instituirea unui fond de microcredite în anul 2013 pentru fermele de familie, modificarea legislației privind grupurile de producători etc). Unele dintre aceste probleme au fost valorificate de către autorități (reducerea TVA-ului la produse din grâu și de patiserie, inființarea unui fond de microcredite de către Ministerul Agriculturii etc).

Finanțator: Romanian-American Foundation