Cooperare judiciară în materie penală: încrederea între statele membre UE

Perioada de implementare: ianuarie 2018 – ianuarie 2020

Proiectul urmărește să promoveze încrederea reciprocă între statele membre în materie penală și să contribuie la aplicarea efectivă a trei directive: cea privind transferul de persoane care execută pedepse privative de libertate (FD 2008/909/ JAI), persoane supuse probațiunii și sancțiuni alternative (FD 2008/947 / JAI) și a persoanelor învinuite.

Cercetarea noastră se concentrează asupra Italiei, Spaniei și României datorită numărului mare de cetățeni străini aflați în detenție preventivă, detenție în închisoare și supuse unor măsuri de probațiune. Aproape 80% dintre deținuții UE din Italia și 50% dintre deținuții UE din Spania sunt români, ceea ce face ca aceste trei țări să aibă nevoie de mecanisme eficiente de cooperare judiciară.

Există însă o serie de lacune în implementarea directivelor cadru: absența unei abordări integrate; lipsa datelor; lipsa sprijinului informativ adecvat pentru persoanele ce pot intra sub incidența deciziilor; cunoașterea limitată din partea autoritătilor judiciare și penitenciarelor privind instrumentele de punere în aplicare. 

Proiectul își propune să susțină autoritătile judiciare și administrative naționale în identificarea principalelor provocări privind aplicarea deciziilor cadru, implementarea de soluții și a unui model  de cooperare intre state, respectiv instituirea unui sistem de colectare a informațiilor privind transferurile. De asemenea, un curs de e-learning va fi disponibil în patru limbi oficiale europene, pentru a ajunge la cât mai mulți potențiali beneficiari (autoritătile judiciare naționale, procurorii, personalul administrației penitenciarelor și serviciile de probațiune insărcinate cu aplicarea documentelor decizionale)

Proiectul “Încredere reciprocă și reabilitare socială în practică” este finanțat de Programul de Justiție JUST-AG-2016, Direcția Generală Justiție și Consumatori, Comisia Europeană