Implementarea standardelor UE în domeniul construcțiilor din R.Moldova

coperta studiu Reprezentanța din Republica Moldova a Centrului Român de Politici Europene (CRPE – R. Moldova) lansează studiul Implementarea în Republica Moldova a standardelor europene privind produsele pentru construcții: provocări și perspective”, elaborat de Iurii Socol, director INS, și Inga Savin, expert asociat CRPE. Studiul este publicat în cadrul proiectului Informarea publicului larg și a părților interesate referitor la standardele adoptate în cadrul DCFTA, implementat de Reprezentanța din Republica Moldova a Centrului Român de Politici Europene (CRPE – R. Moldova). Publicația a fost elaborată cu suportul oferit de Agenția SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) prin intermediul programului FHI 360 „Parteneriate pentru o Societate Civilă Durabilă în Moldova” (MPSCS), în care INS beneficiază de asistența ce ține de creșterea gradului de conștientizare a importanței standardelor europene.

Astfel, prezentul studiu are drept scop elucidarea beneficiilor asociate cu tranziția la noile standarde europene privind produsele pentru construcții și identificarea principalelor provocări cu care se confruntă mediul de afaceri din sectorul construcțiilor din Republica Moldova.

De asemenea, studiul prezintă o serie de recomandări adresate părților interesate ce determină facilitarea și accelerarea tranziției la standardele europene și sporirea eficienței acestui proces.

Totodată, pentru o înțelegere mai bună a modului de percepere de către reprezentanții mediului de afaceri din sectorul produselor pentru construcții a beneficiilor implementării standardelor europene, precum și identificarea provocărilor concrete cu care se confruntă aceștia, în cadrul Studiului au fost chestionați mai mulți reprezentanți ai sectorului, iar rezultatele chestionării au fost generalizate și prezentate într-un capitol separat.

Studiul Implementarea în Republica Moldova a standardelor europene pentru produse în sectorul construcțiilor: provocări și perspective poate fi vizualizat și descărcat aici.

Acest studiu este posibil datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID). Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA.