Rolul internetului în traficul de ființe umane – studii de caz România și Bulgaria

2 Coperta Raport National - martie 2017-page-001Îmbunătățirea și distribuirea cunoștințelor cu privire la rolul internetului în traficul de ființe umane Autori: Bianca Toma, Alexandra Toderita, Alexandru Damian. Tendințele recente arată că profilul general al României este acela al uneia dintre sursele cele mai expuse ale traficului în scopul exploatării sexuale și prin muncă. Un număr mare de copii sunt expuși cerșetoriei forțate și criminalității forțate. Rapoartele internaționale au subliniat recent nevoia unei evaluări complete a eficacității cadrului juridic din România în materie de trafic de persoane, atât din punct de vedere al măsurilor represive cât și al celor preventive, acordând o atenție specială comunităților romilor și copiilor migranților.Acest raport, bazat pe principalele constatări ale cercetării cantitative și calitative, s-a concentrat pe o explorare atentă a instrumentelor online relevante și pe o serie de interviuri detaliate cu actori cheie, subliniază utilizarea internetului în recrutare, transport și promovare a serviciilor în traficul de persoane și în introducerea ilegală de migranți.

Din eșantionul analizat în cadrul proiectului, s-a constatat că principala modalitate utilizată de traficanți pentru recrutarea și transportul victimelor/ clienților este utilizarea unor pagini de internet unde sunt încărcate oferte de locuri de muncă care promit salarii mari și transport gratuit, însoțite uneori și de cazare gratuită. Traficanții își oferă serviciile către victime pe internet prin anunțuri online, și, cu frecvență redusă, prin anunțuri pe Facebook sau pe pagini de Facebook.  Conform tuturor celor intervievați, cea mai frecventă metodă de recrutare utilizată online pentru traficul în scopul exploatării prin muncă este publicarea unui anunț de angajare pe o pagină de internet dedicată sau în secțiunile dedicate ale ziarelor online. Din cauza legislației precare și lipsei de proceduri de aplicare a unor legi, studiourile de video chat sunt la limita legalității în România, așadar o parte din link-urile incluse se referă la anunțuri de recrutare pentru astfel de locuri.

Internetul joacă un rol important în traficul de persoane în scopul exploatării prin muncă, dar serviciile de internet și aplicațiile mobile nu sunt folosite deloc sau sunt folosite foarte rar de persoanele care introduc ilegal migranți. Toți respondenții au menționat că „dark web-ul” nu este utilizat pentru traficul de persoane sau introducerea ilegală de persoane, de vreme ce există foarte puțini utilizatori de internet care au cunoștințele și abilitățile necesare utilizării acestui instrument.

Proiectul “www.surfandsound.eu – Îmbunătățirea și distribuirea cunoștințelor cu privire la rolul internetului în traficul de ființe umane este finanțat de Comisia Europeană, DG Afaceri interne, în cadrul Programului Prevenirea și Combaterea Infracționalității – ISEC 2013. Consorțiul care pune în aplicare proiectul este coordonat de grupul de cercetare “eCrime – TIC, drept și criminologie” din cadrul Facultății de drept, Universitatea din Trento, Italia și format din Centrul pentru Studierea Democrației (CSD) din Bulgaria și Universitatea din Teesside din Regatul Unit. Centrul Român pentru Politici Europene (CRPE) și Institutul Român pentru Evaluare și Strategie (IRES) sunt subcontractanți și au ca obiectiv principal punerea în aplicare a activităților proiectului în România.

Obiectivul general al proiectului este să îmbunătățească și să disemineze bunele practici în materie de utilizare a internetului și a rețelelor sociale în domenii referitoare la traficul de ființe umane și la introducerea ilegală de migranți și de solicitanți de azil. În traficul de ființe umane și în introducerea ilegală de migranți au survenit schimbări importante în ultimul deceniu, adaptându-se la posibilitățile tehnologice în continuă evoluție (utilizarea site-urilor de internet și a platformelor media) și la contextele sociale.  Așa cum subliniază Notificarea informațiilor operative a Europol din 2014 „internetul reprezintă un factor cheie care facilitează traficul de ființe umane, cu un impact semnificativ asupra întregului lanț de traficare, de la recrutare și transport la găzduirea victimelor și la exploatarea propriu-zisă a acestora. Recrutarea victimelor se face din ce în ce mai mult pe internet