Facilitarea accesului la măsurile din Garanția pentru Tineret pentru tinerii romi din Bulgaria, Ungaria și România

Perioada de implementare: Septembrie 2017 – August 2019

Uniunea Europeană acordă o atenție crescândă integrării pe piața muncii a persoanelor vulnerabile, în special a celor tinere și minoritare. Motivul este nivelul alarmant al ratei șomajului printre tineri, care în Bulgaria, Ungaria și România este peste media europeană.

Proiectul abordează problema integrării tinerilor romi pe piața muncii cu ajutorul programelor naționale din Garanția pentru Tineret.

Deși câteva informații cu privire la programele naționale din Garanția pentru Tineret sunt disponibile, nu se știu multe despre măsura în care acestea se adresează tinerilor romi. Obiectivul proiectului este să promoveze o implementare mai eficientă și mai corectă a măsurilor din cadrul Garanției pentru Tineret, pentru tinerii romi.

În acest scop, consorțiul proiectului va evalua impactul măsurilor din Garanția pentru Tineret asupra tinerilor romi și va facilita parteneriate locale între oficii de ocupare a forței de muncă și actori non-guvernamentali. Pe termen lung, proiectul urmărește crearea de sinergii între fondurile europene pentru dezvoltare.

Finanțator: Open Society Institute

admin-ajax