Evaluarea implicării și încurajarea potențialului Grupurilor de Acțiune Locală din România în vederea promovării integrării economice a romilor în zonele rurale

Perioada de implementare: Decembrie 2016 – Martie 2018

Peste 60% dintre românii de etnie romă trăiesc în mediul rural, de cele mai multe ori în zone periferice retrase, unde poziția lor, deja dezavantajată, s-a înrăutățit de-a lungul timpului din cauza inegalității sociale, discriminării și a accesului redus la oportunități economice și pe piața muncii.  Pentru prima dată, Programul Național de Dezvoltare Rurală din România (PNDR) 2014-2020 include pe axa LEADER măsuri ce au ca țintă integrarea grupurilor marginalizate, inclusiv comunitățile rome, una dintre prioritățile desemnate pentru Grupurile de Acțiune Locală (GAL) în actuala perioadă de programare fiind incluziunea socio-economică a romilor. În prezent, în România, există peste 230 de Grupuri de Acțiune Locală, dintre care 110 (conform estimărilor din strategiile preliminare) au prevăzut în strategiile lor de dezvoltare locală măsuri pentru integrarea romilor.

Proiectul, implementat în parteneriat cu Policy Center for Roma and Minorities și Federația Națională a Grupurilor de Acțiune Locală, își propune să ofere GAL-urilor selectate exemple de bune practici în domeniul integrării romilor prin abordarea LEADER din alte țări membre ale Uniunii Europene, să contribuie la operaționalizarea măsurilor deja existente prin implicarea romilor din GAL-urile selectate în proiectarea și implementarea activităților, să crească conștientizarea factorilor de decizie din România și a stakeholderilor privind dimensiunea economică a integrării romilor și să facă advocacy pentru implementarea propunerilor de politici publice care vor reieși din implementarea măsurilor.

Finanțator: Open Society Institute