EulectionPlay. Gamificarea participării publice a tinerilor

Calendar: octombrie 2022 – martie 2024

Implicarea civică și politică a tinerilor

În România, numai 1 din 4 tineri a participat la alegerile parlamentare din 2020. 1 tânăr din 10 derulează acțiuni de voluntariat. 8 din 10 tineri declară că nu au participat la acțiuni civice organizate de ONG-uri sau dezbateri și consultări ale administrațiilor publice. Această apatie se adâncește în zonele rurale, în comunitățile dezavantajate, cu oportunități limitate și cu riscuri socio-economice semnificative. Funcționarea unei societăți democratice rămâne pentru mulți tineri un concept mai degrabă abstract, puțin înțeles și (foarte) puțin exersat. 

Școala rămâne în continuare principalul mediu de învățare și de promovare a unor deprinderi ce țin de implicarea civică în rândul tinerilor – profesorul joacă un rol esențial în educarea acestora pentru a-și exercita drepturile și pentru a crește gradul lor de înțelegere privind o societate democratică. În cele mai multe cazuri însă, elevilor nu le sunt transmise aceste concepte prin practică și prin stimularea acestora în mod colaborativ și creativ. Simularea unor procese precum modul în care funcționează o primărie, o autoritate centrală sau Uniunea Europeană lipsește în multe școli românești. 

Proiectul EulectionPlay: Gamificarea participării publice a tinerilor: de la guvernarea locală la alegerile UEîși propune promovarea unei democrații incluzive în rândul tinerilor din România, Slovacia, Portugalia și Ungaria prin educație experimentală de tip Experiment – Reflecție – Explicație – Implicare – o abordare concepută pentru a-i face pe tineri să înțeleagă rolul esențial pe care îl joaca în societate și instrumentele pe care le au la dispoziție pentru a-și face vocea auzită.

Care sunt etapele proiectului? 

Etapa 1: Implementarea în clase a jocului Electionville, creat sub umbrela Agenției Suedeze și testat de școli din mai multe țări europene. Pentru a facilita implementarea jocului în școlile din România, 40 de profesori vor participa la un training online, în urma căruia toate resursele și instrumentele pedagogice necesare derulării jocului la clase cu elevii vor fi prezentate și puse la dispoziția acestora.

Etapa 2: După implementarea Electionville, elevii vor fi încurajați să participe la module online de învățare privind Uniunea Europeană.

Etapa 3: Organizarea unei competiții în rândul elevilor implicați în primele etape ale proiectului, cu scopul selectării a 5 tineri ambasadori din România. Aceștia din urmă, cu susținerea echipei de proiect, vor organiza ateliere offline dedicate tinerilor din comunitățile lor, cu scopul de a dezbate și identifica împreună potențiale soluții pentru a asigura o implicare mai ridicată a tinerilor la alegerile pentru Parlamentul European din 2024.

Etapa 4: organizarea unor sesiuni de facilitare a comunicării între cei 5 tineri ambasadori și Biroul de legătură al Parlamentului European din România, cu scopul de a susține soluțiile, recomandările și bunele practici identificate de-a lungul proiectului privind o mai bună conectare a tinerilor din comunitățile dezavantajate la procesul de luare a deciziilor la nivel european. 

Ce rezultate ne propunem să atingem la nivel consorțiului? 

Rezultat 1: 100 de profesori din comunitățile defavorizate din România, Bulgaria, Slovacia și Portugalia instruiți cu privire la modalități inovatoare de predare a unor concepte de cunoaștere a modului în care funcționează sistemul democratic la nivel national și european.

Rezultat 2:  1250 de liceeni din România, Bulgaria, Slovacia și Portugalia vor învăța cum să se implice mai mult, mai bine și cu impact la nivelul comunității lor, prin participarea la module interactive de predare și lucru în echipă.  

Rezultat 3:  20 de elevi selectați în calitate de tineri ambasadori ai UE cu scopul de a identifica și propune cele mai bune modalități de încurajare a participării tinerilor la procesul democratic. Organizarea de către elevii ambasadori a 20 de evenimente offline pentru creșterea participării tinerilor la nivelul comunităților locale. 

Rezultat 4: Un ghid de participare democratică a tinerilor care va rezuma experiența din cadrul proiectului și va deveni un instrument educațional pentru profesori interesați să abordeze subiectul în clase, precum și un instrument util de advocacy, care poate contribui la sustenabilitatea intervenţiei;

Rezultat 5: Organizarea a 5 evenimente transnationaționale pentru susținerea implicării civice.

Și, cel mai important, creșterea implicării tinerilor în viața comunității, prezența lor la alegerile din 2024 și dezvoltarea de mici nuclee civice la nivelul comunităților unde intervenim. 

Parteneri: Aspire Teachers (România), Developing Youth Participation at Local Level (Portugalia), Active Bulgarian Society (Bulgaria) și Association for Development Education and Labor (Slovacia)

Cofinanțat de Uniunea Europeană. Punctele de vedere și opiniile exprimate sunt ale autorilor și nu reprezintă în mod necesar poziția Uniunii Europene sau a Agenției Executive pentru Educație și Cultură (EACEA). Uniunea Europeană sau instituția coordonatoare nu pot fi considerate responsabile pentru acestea.