Think Tank Dialogue: Republica Moldova și Uniunea Europeană

Perioada: septembrie 2013 – iulie 2014

Obiectivul principal al proiectului „EU – Moldova Think Tank Dialogue” îl reprezintă consolidarea democrației și dezvoltarea economică a R. Moldova prin accelerarea procesului de integrare europeană a țării.

Obiectivele punctuale ale proiectului vizează: crearea unei mase critice de experți independenți care să consilieze autoritățile de la Chișinău și să promoveze integrarea europeană a R. Moldova la Bruxelles și în statele membre; informarea și stimularea interesului cetățenilor pentru integrarea europeană a R. Moldova; crearea și consolidarea unei platforme de dezbateri sectoriale care să faciliteze dialogul dintre societatea civilă din Europa și R. Moldova privind aspectele rămase de rezolvat pentru integrarea europeană a R. Moldova; creșterea implicării și recunoașterii României ca principalul susținător al R. Moldova în procesul său de integrare europeană și, pe cale de consecință, îmbunătățirea profilului de donator de asistență pentru dezvoltare al României.

Proiectul ”EU-Moldova Think Tank Dialogue” va reuni aşadar furnizorii de expertiză – think-tank-urile europene interesate de spațiul geopolitic al Parteneriatului Estic în jurul subiectului integrării Republicii Moldova.

Consorțiul de proiect (CRPE, CRPE R. Moldova, European Policy Center – Bruxelles şi Asociaţia de Politică Externă – Chişinău) va monitoriza semnalele politice de la Bruxelles, în corelație cu dezvoltările de pe plan intern și va pregăti o serie de policy brief-uri pe parcursul întregului proiect. Consorțiul va publica analize raport post-Vilnius urmare a deciziilor politice luate în cadrul Summit-ului Parteneriatului Estic din toamna lui 2013.

Finanţatori: Unitatea de Asistență pentru Dezvoltare din cadrul Ministerului Afacerilor Externe al României și Programul Națiunilor Unite de Dezvoltare (UNDP) din România.