Engaging the Future: Development Cooperation for High School Students

Engaging the Future: Development Cooperation for High School Students

Perioada de implementare: Octombrie 2016 – Martie 2017

RoAid este programul României de cooperare pentru dezvoltare, al cărui scop este de a agrega eforturile  instituțiilor de stat, ale societății civile și ale sectorului privat din România pentru a contribui la lupta împotriva sărăciei extreme și pentru a veni în sprijinul dezvoltării de instituții democratice sustenabile în țări aflate în curs de dezvoltare.

România a devenit donator de Asistență Oficială pentru Dezvoltare în 2007, în urma aderării la Uniunea Europeană, alăturându-se astfel eforturilor comunităţii internaţionale de a încuraja și sprijini creșterea bunăstării economice, sociale și politice a țărilor în curs de dezvoltare.

Principalele obiective ale proiectului sunt: creșterea conștientizării în rândul a 400 de liceeni din București cu privire la programul României de cooperare pentru dezvoltare pe parcursul unei campanii de 3 luni; sprijinirea a 8 liceeni în vederea extinderii cunoștințelor în domeniul cooperării pentru dezvoltare pe parcursul unui workshop; Încurajarea și sprijinirea a 8 liceeni să urmeze o carieră în domeniul cooperării pentru dezvoltare.

Proiect finanțat din bugetul de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al MAE și implementat în parteneriat cu UNDP Bratislava Regional Centre.