Economia socială și incluziunea romilor: situația actuală și perspective de dezvoltare

Economia socială și incluziunea romilor: situația actuală și perspective de dezvoltare

Perioada de implementare: octombrie 2015 – decembrie 2016

Deși a existat un număr tot mai mare de inițiative de sprijinire a economiei sociale și a incluziunii romilor în România, o serie de lacune încă persistă și afectează cadrul general de combatere a sărăciei și al excluziunii sociale, în special politicile și inițiativele divergente care nu a reușit să ofere o imagine cuprinzătoare în acest domeniu.

Abordarea acestei probleme necesită un proiect mai larg, prin care s-ar crea, în esență, o platformă „umbrelă” care să unească întreprinderile din economia socială dedicate sau care includ beneficiari romi, cu o serie întreagă de finantațori care ar oferi instrumentele necesare pentru a maximiza impactul acestora. In acest moment, nu există nici o bază de date ușor de utilizat care să permită o folosire a acestor fonduri într-o manieră comprehensivă sau care să ofere punți de legătură între întreprinderi și finanțatori.

Prin urmare, proiectul nu numai că va „mapa” întreprinderile sociale, dar, de asemenea, va evalua durabilitatea și perspectivele lor de a produce bunăstare și va pune sub aceeași umbrelă datele disponibile privind proiectele implementate și întreprinderile sociale create începând cu anul 2007. In faza următoare, se vor efectua cercetări de teren pe un eșantion relevant pentru a determina durabilitatea și perspectivele acestora de a crea bunăstare pentru comunități și va oferi o prima viziune clară asupra a ceea ce a fost făcut pe acest topic în România, existând astfel posibilitatea de a replica cele mai bune practici și transferul de cunoștințe și, în acelasi timp, de a îmbunătăți rezultatelor nesatisfăcătoare.

Proiectul va furniza o serie de soluții, fundamentate pe cercetările din timpul proiectului, pentru toți actorii implicați în susținerea abilităților economice ale comunităților Roma din România, derivate din experiența și lecțiile învățate în urma aderării României la UE și îmbunătățirea cadrului de politici publice privind antreprenoriatul Roma și sectorul economiei sociale.

Finantațor: Open Society Institute

admin-ajax