E-PROTECT II: Consolidarea drepturilor copiilor victime ale infracțiunilor

Proiectul E-PROTECT II are ca scop consolidarea expertizei profesioniștilor din domeniul drepturilor copiilor și să faciliteze cooperarea cu autoritățile competente. Prin implementarea proiectului se va întări sprijinul acordat copiilor victime, prin extinderea rețelei de profesioniști care activează în acest domeniu. Astfel, E-PROTECT II va încuraja punerea în practică a Directivei 2012/29 și va crește gradul de conștientizare a publicului general asupra drepturilor copilului.

Obiectivele propuse de E-PROTECT II sunt:

▪ Punerea în practică a Directivei 2012/29 privind victimele copii;

▪ Îmbunătățirea capacităților profesionale ale practicienilor din domeniul protecției drepturilor copilului prin abordări standarde (MeetUps, schimb de bune practici) și inovative (evenimente online și simulări) în baza proiectului E-PROTECT și IAM;

▪ Facilitarea cooperarii între autoritățile naționale competente, ONG-uri și/sau organizații profesionale în domeniul drepturilor copiilor victime;

▪ Creșterea gradului de conștientizare a drepturilor copiilor prevăzute în Directiva 2012/29

▪ Dezvoltarea comunității E-PROTECT – o rețea multidisciplinară și multi-sectorială pan-europeană de experți și profesioniști care lucrează cu copiii victime și facilitează cooperarea;

Proiectul se adresează profesioniștilor din domeniul protecției drepturilor copiilor, având ca grup țintă o varietate de practicieni: avocați, judecători, procurori, personal medical, psihologi, asistenți sociali, funcționari publici) cu implicarea actorilor decizionali și a publicului general.

Proiectul E-PROTECT II este o continuare a proiectului deja implementat de CRPE, E-PROTECT.

Partenerii proiectului sunt: Law and Internet Foundation (Bulgaria), Defence for Children International (Italia), Ministero della Giustizia (Italia), The Romanian Center for European Policies (România), South East European Research Center (Grecia).

Proiectul este finanțat de programul Justiție al Comisiei Europene sub Acordul de finanțare nr. 878593.