Cum revitalizăm învățământul profesional și tehnic agricol din România

Autori: Ruxandra Popescu, Alexandra Toderiță, Maria Balea

Agricultura este un domeniu de viitor pentru România. Într-o Europă care investește din ce în ce mai mult în ferme de familie, în conservarea biodiversității, în venituri echitabile pentru fermieri, România – cu fermele ei mici și multe, cu diversitatea peisajelor, cu potențialul pentru agricultura ecologică – este foarte bine situată să-și îmbunătățească competitivitatea agricolă și să crească importanța acestui sector în ansamblul economiei.

Însă pentru a reuși să capitalizeze oportunitățile strategiilor europene și a „noii normalități” post-pandemice, agricultura României are nevoie de fermieri educați și capabili să ducă cu adevărat acest sector în secolul 21.

Educația de calitate reprezintă cheia agriculturii viitorului, iar ÎPT agricol deține un rol primordial în formarea fermierilor din agricultura de mâine. Liceele agricole au  potențialul de a oferi elevilor toate instrumentele necesare pentru ca aceștia să formeze o nouă generație de fermieri, mai bine pregătită, capabilă să se folosească de oportunitățile noii agriculturi și să facă față provocărilor acesteia.

Cifrele care descriu ÎPT agricol contrastează însă puternic cu locul pe care agricultura bazată pe cunoaștere îl poate ocupa în economia viitorului în România.

Conform analizei Centrului Român de Politici Europene, bazate pe prelucrarea datelor Centrului Național pentru Dezvoltarea Învățământului Profesional și Tehnic (CNDIPT), în 2020 doar 4% dintre elevii din ÎPT erau înscriși la o specializare agricolă, numărul acestora fiind în scădere în ultimii ani. Dacă în perioada 2016-2017, peste 9.200 elevi erau înscriși la o calificare agricolă în învățământul liceal de zi, în anul școlar curent 2020-2021 doar 6886 elevi mai sunt înscriși la liceu în domeniul agricol.

Învățământul liceal agricol se confruntă totodată și cu o slabă conectare și adaptare a materialelor educaționale și a formarii profesionale la cerințele economiei și la tendințele europene de viitor. Slaba integrare a progresului tehnologic în actul educațional, alaturi de utilizarea unor manuale și instrumente învechite, au condus de-a lungul timpului la generații de absolvenți luați pe nepregătite de cerințele pieței muncii.

În pregătirea unei viziuni cu privire la modul în care ÎPT agricol ar putea fi revitzalizat cu sprijinul fondurilor europene post-2020, CRPE a analizat evoluția din ultimii ani a acestui sector educational, dar și nevoile și perspectivele de dezvoltare a liceelor agricole. Trendurile din ultimii ani și cercetările CRPE-ului au demonstrat că aceste licee agricole suferă de lipsa unei viziuni de politici publice pe termen lung și implicit a unor scheme de finanțare globale și interconentate, care ar putea să sprijine stoparea declinului învățământului agricol din România, dar și revitalizarea și revalorizarea acestuia.

Raportul „Cum revitalizăm învățământul profesional și tehnic agricol din România – O viziune de finanțare prin fonduri europene” își propune:

  1. prezentarea rezultatelor cercetării adresate celor 57 de licee preponderent agricole, care a avut ca obiectiv identificarea experiențelor și nevoilor acestor licee în domeniile esențiale ale ”vieții” lor, precum: investiții, toată sfera care cuprinde experiența educațională practică a elevului – practica de specialitate, educație antreprenorială, vizite de studiu, – precum și promovarea ofertei educaționale, esențială pentru supraviețuirea acestor școli;
  1. lansarea unor recomandări de potențiale scheme de finanțare prin programe europene post-2020, în concordanță cu nevoile identificate în prealabil.

Raportul integral, în limba română, poate fi consultat aici.