Cooperare judiciară la nivel european în domeniul criminalității informatice

Cooperare judiciară la nivel european în domeniul criminalității informatice

Perioada de implementare: septembrie 2015 – iunie 2016

Acest proiect își propune să abordeze nevoia magistraților de a avea o mai bună înțelegere a celor mai eficiente instrumente pe care le pot utiliza pentru investigarea cazurilor de criminalitate informatică, a celor mai rapide modalități de a cere ajutorul instituțiilor europene, precum și a posibilităților și limitelor cooperării bilaterale cu alte state.

Obiectivul major al proiectului este acela de creștere a nivelului de cunoștințe în rândul procurorilor și judecătorilor cu privire la instrumentele de cooperare judiciară în domeniul criminalității informatice. În acest scop, un grup țintă de 60 de judecători și procurori din două state membre UE – România și Bulgaria – vor beneficia de cursuri de formare în acest domeniu. De asemenea, pentru a disemina informațiile care fac obiectul acestor cursuri către un grup mai larg de magistrați din Europa, va fi elaborat un ghid de cooperare judiciară în domeniul criminalității informatice, care va fi publicat pe paginile de Internet ale Institutelor Naționale de Formare a Magistraților din cele două țări.

Proiectul este implementat de Centrul Român de Politici Europene, în parteneriat cu Centrul pentru Studii de Justiție și Securitate, Institutul Național al Magistraturii și National Institute of Justice Bulgaria.

Finanțator: Proiect finantat prin programul Justiție 2014-2020 al Uniunii Europene