Construirea sprijinului public pentru eforturile anticorupție ale Comisiei Naționale de Integritate

15 octombrie 2013 – 15 august 2014

CRPE – Republica Moldova , în parteneriat cu Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției și Expert Forum implementeaza proiectul ” Construirea sprijinului public pentru eforturile anticorupție ale Comisiei Naționale de Integritate”, care urmărește să consolideze comunicarea Comisiei Naționale de Integritate cu societatea civilă și mass-media din Republica Moldova , în scopul de a asigura conștientizarea, obiectivitatea, transparența, integritatea, în contextul prevenirii și combaterii corupției în Republica Moldova.
Obiectivele proiectului sunt:

Obiectiv 1. Analiza relației dintre instituțiile anticorupție, mass-media, societății civile și oficiali din Republica Moldova, precum și evaluarea modului în care aceste instituții sunt percepute de către organizațiile societății civile, instituțiile mass-media și oficiali.

Obiectiv 2. Facilitarea schimbului de experiență și transferul de know-how de la jurnaliștii români care se ocupă cu instituții anticorupție către jurnaliștii din Republica Moldova;

Obiectiv 3. Furnizarea de expertiză către Comisia Națională de Integritate, astfel încât aceasta va fi capabilă de a avea o comunicare și coordonare îmbunătățită cu toate instituțiile interesate, inclusiv cu organizațiile societății civile și mass-media, care ar putea avea un rol în punerea în implementarea anumitor măsuri de politică anticorupție și în monitorizarea eforturilor anticorupție ale Comisiei Naționale de Integritate.

Obiectiv 4. Consolidarea societății civile, instituțiilor mass-media și oficialilor și monitorizarea eforturilor de combatere a corupției ale Comisiei.

Obiectivul 5. Crearea unui cadru pentru o discuție coerentă și dezbatere care se va concentra atenția ONG-urilor, mass-mediei, părților interesate și factorilor de decizie cu privire la activitatea Comisiei Naționale de Integritate.

Finanțator: Ambasada Finlandei