Găsește o Casă! Locuirea socială în București – între lege și realitate

Centrul pentru Dezvoltare Urbană și Teritorială și Centrul Român de Politici Europene au organizat în data de 22 aprilie 2015 evenimentul de încheiere al proiectului „Găsește o Casă! Creșterea transparenței și accesibilității procesului de atribuire a locuințelor sociale”.

În cadrul evenimentului a fost prezentat raportul final Locuirea socială în București – Între lege și realitate – Versiunea 2 și au fost dezbătute perspective diferite asupra locuirii în București. Scopul conferinței a fost de a lansa cât mai multe discuții utile cu o aplicabilitate directă și de a stimula un dialog între o serie de actori reprezentativi la nivelul autorităților publice și reprezentanții societății civile. Astfel, au fost organizate două workshop-uri interactive, Strategia Naţională a Locuirii ca instrument de combatere a sărăciei și marginalizării, respectiv Instrument pilot de calcul a punctajului aferent procesului de alocare a locuințelor sociale.

Printre invitați s-au regăsit reprezentanți ai Cancelariei Primului Ministru, Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, autorităților locale și ai societății civile.

 

Proiectul tratează problematica locuințelor sociale și procesul de acordare a acestora, propunându-și o transparentizare și accesibilizare a întregului circuit al politicilor și procedurilor de acordare a locuințelor sociale. Proiectul va oferi o imagine de ansamblu și o privire comparativă asupra provocărilor și vulnerabilităților întâlnite la nivelul municipiului București, concluzionându-se într-o serie de recomandări și propuneri. Mai mult, proiectul va încerca să aducă cetățenii – potențiali beneficiari ai sistemului de locuințe sociale – mai aproape de acesta, facilitând transparentizarea și accesul la procedurile de acordare.

Finanțator: Proiectul „Găsește o Casă! Creșterea transparenței și accesibilității procesului de atribuire a locuințelor sociale” este finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România.