Cercetare și advocacy – licee agricole ca hub-uri pentru fermierii mici și mijlocii

Cercetare și advocacy – licee agricole ca hub-uri pentru fermierii mici și mijlocii

Perioada de implementare: octombrie 2015 – august 2023

Proiectul este parte a unui program extins, implementat în parteneriat/consorțiu cu alte patru organizații (JAR, Civitas, World Vision, CEED), cu scopul de a sprijini liceele agricole și contribuind astfel la creșterea relevanței ofertei lor educaționale pentru economia locală.

În viziunea consorțiului, liceele își asuma un rol activ în calitate de hub-uri educative comunitare pentru dezvoltarea fermelor mici și mijlocii și a întreprinderilor agricole.

Componenta abordată de CRPE în cadrul consorțiului este legată de activități de documentare și advocacy cu scopul de a asigura premise favorabile sustenabilității programului și abordarea obiectivului acestuia la o scară extinsă.

CRPE își propune sa contribuie la programul consorțiului / inițiativei menționate anterior prin documentarea efectelor programului asupra liceelor și comunităților (elevi, profesori și alți membri ai comunității), precum și asupra altor inițiative(din România și din străinătate), care pot contribui la program, prin aducerea programului in atenția beneficiarilor și a altor ONG-uri, finanțatorilor, autorităților, fermelor și companiilor agro-industriale, publicului larg cu scopul de a asigura premisele favorabile continuării, respectiv extinderii proiectului.

CRPE va avea în vedere și cercetarea temelor de politici publice relevante și, având ca bază experiența dobândita prin intermediul proiectului, formularea de recomandări de politici și susținerea lor în rândul factorilor de decizie, a instituțiilor administrației publice cu responsabilități în domeniu, etc., cu scopul de a mobiliza sprijinul lor în susținerea educației vocaționale agricole si tehnice din România.

Finanţator: Fundaţia Română Americană