Ce rol pentru investițiile verzi în viitorul orașelor din România?

Raportul Ce rol pentru investițiile verzi în viitorul orașelor din România? O analiză a strategiilor de dezvoltare locală este o analiză pilot a modului în care cele mai importante orașe din România își planifică portofoliile de investiții verzi pentru perioada 2023-2030, ce ținte pentru îmbunătățirea calității mediului și-au propus și care a fost rolul comunității locale în elaborarea acestor documente cheie de la nivel local.

În mod ideal, strategiile locale de dezvoltare, cele mai importante documente strategice  de la nivel local întrucât includ întregul portofoliu de proiecte și oferă mecanisme de prioritizare a investițiilor, susțin planificarea strategică, țintele și indicatorii asumați de  administrație, dar și viziunea de dezvoltare a acesteia. Ele identifică și prioritizează investițiile  publice și arată, într-o manieră structurată, evoluția obiectivelor locale de dezvoltare. Spunem în  mod ideal pentru că în administrația românească componenta de planificare, respectiv de  monitorizare și evaluare a acestor strategii, este deficitară, având la dispoziție puține date publice disponibile care să evalueze gradul de îndeplinire a țintelor asumate.

La CRPE am analizat dintr-o perspectivă verde portofoliile de proiecte ce fac parte din  strategiile de dezvoltare de la nivelul municipiilor reședință de județ și primăriilor din  București pentru perioada actuală de finanțare europeană (2021-2027). Am construit o metodologie de selectare a proiectelor verzi sau cu o componentă verde substanțială pentru a  putea înțelege mai bine orientarea administrațiilor publice din România înaintea unor decade  care vor prioritiza investițiile verzi. Raportul, sperăm noi, prezintă viziunea celor mai importante primării din România în ceea ce ține de dezvoltarea sustenabilă și (re)orientarea investițiilor  publice spre obiectivul major de neutralitate climatică.

Ce investiții verzi prioritizează marile orașe din România pentru perioada 2023-2030

Conform calculelor noastre, cele mai importante orașe din România vor aloca investițiilor de capital (inclusiv celor co-finanțate prin fonduri europene) peste 19.1 miliarde EUR în perioada 2023-2030. Acesta este un scenariu optimist, în care 30% din cheltuielile bugetelor locale vor merge spre secțiunea de dezvoltare, comparativ cu o medie de 20% în perioada 2017-2022. Bucureștiul și cele șase sectoare au un potențial de investiții ce atinge aproape 7 miliarde EURO în perioada 2023-2030, fiind urmat de orașe precum Timișoara (922 milioane EUR), Iași (940 milioane EUR) sau Cluj Napoca (913 milioane EUR).

Ceea ce noi am catalogat ca investiții verzi sau cu o componentă verde semnificativă reprezintă un portofoliu de proiecte de cel puțin 19.2 miliarde EUR, dintr-un total de peste 95.4 miliarde EUR, împărțite pe următoarele tipuri de investiții: C1 (Calitatea aerului) – 3.28 miliarde EUR, C2 (Calitatea apei) – 1.3 miliarde EUR, C3 (Biodiversitate urbană) – 2.66 miliarde EUR, C4 (Deșeuri și economie circulară) – 1.3 miliarde EUR, C5 (Poluare fonică) – 0.14 miliarde EUR și C6 (Eficiență energetică) – 10.5 miliarde EUR.

Ies în evidență bugetele semnificative planificate pentru eficiență energetică ce domină portofoliile de proiecte atât ca valori estimate, dar și număr de proiecte. Restanțele istorice la nivelul infrastructurii publice, o preferință spre proiecte vizibile și mai ușor de îndeplinit, dar și o abordare timidă în procesele de înverzire și de reducere a poluării din marile orașe ce ar putea duce la pierderea unor voturi (pe teme precum traficul rutier, o politică mai strictă pe zona de deșeuri, încălzire sau poluarea aerului) aglomerează aceste portofolii în jurul unor obiective mult mai ușor de îndeplinit.

Implicarea cetățenilor în setarea priorităților din strategiile de dezvoltare locală

Majoritatea strategiilor de dezvoltarea locală prezintă instrumente de consultare a cetățenilor, însă acest capitol cheie privind participarea comunității la elaborarea strategiei este deseori tratat foarte superficial. Lipsesc de multe ori detalii referitoare la cum funcționează acest proces de consultare, pe ce perioadă s-a desfășurat și care au fost rezultate. Și sunt incluse un număr limitat de instrumente de participare (în majoritatea cazurilor fiind vorba numai despre chestionare online și grupuri tematice de lucru) ce nu reușesc aproape niciodată să creeze o participare crescută a publicului la redactarea strategiilor, accesarea lor de către cetățeni fiind limitată.

Raportul include o prezentare detaliată a ceea ce a presupus implicarea cetățenilor la nivelul tuturor strategiilor de dezvoltare analizate și exemple de bună practică de la nivel european.

Urgența integrării indicatorilor privind starea mediului în strategiile locale de dezvoltare

Multe strategii locale sunt afectate nu doar de lipsa unui proces de urmărire a indicatorilor asumați,  dar și de neclarități privind evoluția indicatorilor și obiectivul vizat, în special atunci când nu există  indicatori de referință (baseline), ci doar ținte asumate pe anumite intervale de timp. Este nevoie de o  consolidare rapidă a capacității administrațiilor locale de a colecta, publica și actualiza seturi de  indicatori obligatorii pentru fiecare obiectiv strategic, iar acest lucru trebuie făcut într-un mod  transparent și considerat o prioritate.

Propunem autorităților publice locale să includă în documentele strategice date privind indicatorii de mediu cel puțin la nivelul inițiativei Green City Accord (și să le publice în timp real unde este cazul, respectiv să le ajusteze constant) la care am adăugat noi indicatori cheie pentru fiecare dintre cele șase componente pe care le-am analizat.  Ideal este că toți acești indicatori să fie actualizați permanent pe paginile oficiale ale primăriilor și să fie disponibili pentru a fi monitorizați public de către terți.

Un roadmap spre neutralitate climatică și spre un plan de  investiții verzi

Propunem, pe lângă măsuri punctuale ce ar ajuta la coerența și transparența strategiilor de dezvoltare locale, un plan dedicat de proiecte verzi pentru neutralitate climatică. Acest plan pornește de la nevoie de transparență și de a orienta acest document strategic care definește viziunea administrației pe termen lung către publicul larg. Acesta presupune o foaie de parcurs (roadmap), pe un orizont mediu-lung, bazată pe actualele documente strategice de la nivel local, cu ținte și indicatori transparenți și ușor de urmărit, cu responsabili clari la nivelul fiecărui obiectiv și un proces de monitorizare și evaluare ce ar responsabiliza administrația prin publicarea și evaluarea regulată a indicatorilor și proiectelor prevăzute.

Acest raport este parte a proiectului Green rights for a sustainable future: Enhancing citizens’ involvement in EU’s climate ambitions, cofinanțat de Uniunea Europeană. Punctele de vedere și opiniile exprimate sunt ale autorilor și nu reprezintă în mod necesar poziția Uniunii Europene sau a Agenției Executive pentru Educație și Cultură (EACEA). Uniunea Europeană sau instituția coordonatoare nu pot fi considerate responsabile pentru acestea.