Masă Rotundă: Antreprenoriatul romilor în România

Centrul Român de Politici Europene (CRPE) a găzduit, împreună cu Policy Center for Roma and Minorities(PCRM), un prim eveniment de consultare cu  ONG-uri active în domeniul incluziunii economice şi sociale a minorităţii rome, parte a proiectului „Antreprenoriatul romilor în România. Cercetare privind elaborarea unui instrument financiar care să faciliteze accesul micilor întreprinzători de etnie roma din România la microcreditare”.

Dificultatea accesului antreprenorilor de etnie roma la surse adecvate de finanţare reprezintă un impediment major în sprijinirea și dezvoltarea acestora, dar și o barieră în calea depășirii excluziunii sociale și a marginalizării economice a comunităţilor de romi. În absenţa resurselor proprii de finanţare şi refuzaţi de cele mai multe ori de instituţiile de creditare, potenţialii solicitanţi se văd obligaţi să renunţe la proiectele lor de dezvoltare, cu consecinţe directe asupra veniturilor proprii, a comunităţilor locale din care provin, dar și asupra menţinerii unei rate ridicate a populaţiei roma care lucrează în domeniul informal.

Astfel, alături de partenerii noștri de la Policy Center for Roma and Minorities luăm ţara „la pas” si vorbim cu 100 de mici întreprinzători de etnie roma, în încercarea de a evalua situația micilor întreprinzători romi din punctul de vedere al necesarului  de finanţare și formularea unor propuneri de politici publice care să conducă la  configurarea unor instrumente financiare adecvate, de microcreditare.

În cadrul consultării, CRPE a prezentat abordarea de cercetare, bazele factuale de la care s-a pornit  și orientările preliminare de policy pe baza cărora dorim să construim în continuare coaliția și pașii de advocacy. Subiectele dezbătute au reprezentat un pas important pentru realizarea unei coaliții a ONG-urilor cu expertiză în proiecte de sprijin a micilor antreprenori romi (în cadrul unor întreprinderi sociale sau nu). Prezentarea poate fi consultată aici

Evenimentul de față este parte a proiectului „Antreprenoriatul romilor în România. Cercetare privind elaborarea unui instrument financiar care să faciliteze accesul micilor intreprinzători de etnie romă din România la micro creditare”, finanțat de Open Society Institute.