Acordul de liber schimb al R.Moldova comparativ cu alte țări din Parteneriatul Estic

policy brief 35 coperta 1 Policy Brief CRPE nr. 35, Septembrie 2014, Autor: Kataryna Wolczuk

Oferta UE de a încheia Acorduri de Asociere (AA) inclusiv Acordul de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător (ACLAC) reprezintă un moment critic în politica UE în privința statelor post-Sovietice. Un AA obligă țările asociate să adopte acquis-ul în domeniul comerțului pentru a asigura uniformitatea pieții interne. Acesta reprezintă o trecere de la consiliere vagă în ceea ce privește reformele la un regim regulamentar care cuprinde cerințe detaliate și obligatorii ce țin de accesul la piața unică.

Înaintea lansării negocierilor ACLAC, datorită altor instrumente ale UE precum Acordul de Parteneriat și Cooperare (APC), Planul de Acțiuni PEV, țările partenere au analizat regulamentele UE, dar acestea au avut doar un impact limitat din cauza impreciziei lor. Cu toate că Planul de Acțiuni PEV adoptat în 2005 a fost mai detaliat decât APC, totuși acesta era un document relativ generic cu numeroase priorități pentru acțiuni formulate într-un limbaj vag, lăsând pe mâna guvernului Moldav deciziile în ceea ce privește  scara și orarul convergenței voluntare.

Acordul de Asociere schimbă relațiile cu Moldova de la cele fără caracter obligatoriu la cele cu caracter obligatoriu. Partea acordului legată de comerț (ACLAC) este cea mai extensivă, și din multe aspecte, cea mai  importantă parte a acordului deoarece ea permite accesul la piața unică țărilor fără perspectivă explicită de aderare. Pentru a proteja coeziunea pieței unice acordul conține dispoziții extensive, detaliate și obligatorii care obligă țările partenere să-și alinieze legislația și politicile în conformitate cu cele ale UE (acquis). Potrivit ACLAC, integrarea economică avansată nu se limitează la tarife, ci cuprinde convergența legislativă și în materie de reglementare conform standardelor europene. Astfel, ACLAC influențează calitatea democrației, guvernanța și statul de drept în țările partenere.

De fapt, punerea în aplicare al ACLAC afectează profund cadrul de reglementare al țării asociate cu UE în mai multe domenii. Ca urmare, punerea în aplicare a acordului poartă o promisiune de a avea un efect de transformare major asupra statului și economiei în țările asociate. Cu toate acestea, din cauza ambițiilor și domeniului de aplicare, ACLAC prezintă nu numai o oportunitate majoră, dar, de asemenea, o provocare considerabilă, una care este agravată de utilizarea de către Rusia a măsurilor punitive vis-à-vis de Republica Moldova cu scopul de a crește costul de integrare al acesteia  în UE.

Raportul ”Acordul de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător al Republicii Moldova în context comparativ cu alte state din Parteneriatul Estic” analizează conținutul ACLAC mai în detaliu, oportunitățile și provocările legate de punerea în aplicare, precum și rolul Rusiei în subminarea determinării Republicii Moldova de a continua integrarea mai strânsă cu UE. Analiza este situată într-un context comparativ cu trimiteri la experiențele Ucrainei și Georgiei.

Raportul integral, în limba engleză, îl găsiți aici .

Acest Policy Brief este publicat în cadrul Dialogului Think Tank UE-Moldova, un proiect finanțat de Ministerul Afacerilor Externe din România, prin Programul Oficial de Asistență pentru Dezvoltare, în parteneriat cu Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) – Centrul Regional Bratislava. Proiectul este implementat de un consorțiu de organizații și include Centrul Român de Politici Europene (CRPE) din București și filiala sa din Republica Moldova de la Chișinău; Centrul de Politici Europene din Bruxelles și Asociația pentru Politică Externă de la Chișinău.