Viitorul Europei: Mai multă unitate pentru Uniunea Europeană

Perioadă de implementare: septembrie 2018-octombrie 2019

Eurosceptismul, deficitul democratic şi prezenţa scăzută la vot afectează toate ţările din UE. În întreaga UE, suntem martorii protestelor ample sau a diverselor forme de cetăţenie activă, variind de la proteste pentru susţinerea statului de drept în România şi Bulgaria, la recentele proteste împotriva populismului şi a susţinerii UE în Germania sau la mişcările anti austeritate din Grecia. În acest context, cum se pot valorifica aceste manifestaţii civice în discursul privind viitorul UE? Aceste mişcări necesită o atenţie specială pentru a înţelege corect valorile promovate de susţinătorii ei.

Acestă tendinţă generală este dublată şi de un alt fenomen îngrijorător: dezinformarea, fake news şi trolling sunt cele mai vizibile în timpul campaniilor electorale în încercarea de a afecta alegerile europene, compromiţând valorile pro europene şi promovând mesaje naţionaliste şi xenofobe. Acest scenariu este dăunător alegerilor europene din 2019 care pot înregistra o altă prezenţă scăzută la vot.

Proiectul “Un nou capitol pentru Europa: mai multă unitate pentru UE” are ca scop aducerea mesajelor de la nivelul cetăţenilor la nivelul politicilor publice ale UE  favorizând o abordare de jos în sus, mai aproape de cetăţenii UE. Există o nevoie urgentă de a creşte gradul de conştientizare şi de a înţelege cât de importante sunt alegerile europene din 2019 pentru tineri şi de a îi responsabiliza cu instrumentele necesare pentru a câştiga avânt şi influenţă asupra direcţiei UE prin metode interactive si uşor de utilizat.

Totodată, prin acest proiect vom documenta şi să aborda protestele ca o nouă formă de participare democratică care ar putea să fie folosită mai departe ca o oportunitate de a remodela identitatea europeană de-a lungul graniţelor, combatând noile mişcări populiste şi crescâd prezenţa la vot.

Principalele rezultate ale proiectului sunt:

  • Organizarea de dezbateri interactive asupra alegerilor europene şi video storytelling cu tineri şi activişti axându-ne pe provocărilor UE ( euroscepticism, deficit democratic, alegeri europene);
  • Organizarea a patru dezbateri generale și a unui eveniment transnaţional având ca temă viitorul Europei şi noi forme de cetăţenie activă;
  • Elaborarea documentelor de poziţie şi a principalelor recomandări care vor fi diseminate la nivelul UE.

Acest proiect are ca ţintă tineri, studenţi, activişti din România, Bulgaria, Germania şi Grecia care sunt interesaţi de protestele şi demonstraţiile recente de stradă şi implicați în dezbaterile publice și care pot crea mijloace de a combate lipsa încrederii în UE şi euroscepticismul.

Acest proiect este finanţat de Comisia Europeană, Programul Europe for Citizens, Strand2: Democratic engagement and civic participation.