Strategii comune pentru donatorii din Europa Centrală și de Est

policy-memo-50-CRPE-donnors-1Policy Memo nr. 51. Coordonatori CRPE: Dragoș Dinu, Alexandra Toderiță

Membre ale comunităţii internaționale a donatorilor de asistenta pentru dezvoltare din 2004, țările  grupului de la Visegrad căutat o nișă pentru valorificarea experienței de tranziție. Din motive  evidente (legături istorice, socio-economice, culturale), alegerea lor a fost direcţionarea fondurilor  către țările Parteneriatului estic, care se aflau pe calea apropierii de Europa. În 2007, în urma  aderării la  la UE, doi donatori cu profil similar au aparut, România și Bulgaria, care şi-au orientat  politica lor privind asistenţa oficială pentru dezvoltare de asemenea către est.

În raportul „Strategii comune pentru donatorii din Europa Centrală și de Est. Georgia, Ucraina și  Republica Moldova ca beneficiari de AOD” (în prezent disponibil doar în limba engleză), Centrul  Român de Politici Europene oferă o imagine de ansamblu a modului în care fiecare dintre aceşti șase  donatori a contribuit la dezvoltarea și democratizarea celor trei „cele mai avansate” țări în ceea ce  privește procesul de integrare europeană din cadrul Parteneriatului Estic: Republica Moldova,  Ucraina și Georgia.

CRPE consideră că sprijinul bilateral direct sub formă de asistenţă pentru dezvoltare acordată de donatori din Est este esențial pentru traiectoria celor trei țări, în care dezvoltarea este sinonimă cu democratizarea, precum şi pentru armonizarea completă a normelor și standardelor UE. Republica Moldova și Georgia au nevoie de sprijin pentru a rezista influențelor contra-democratice şi anti-europene, în timp ce Ucraina poate fi sprijinită pentru reveni pe calea aderării la UE .

În plus, România și Bulgaria se pot folosi de know-how-ul superior privind schimbul de experiență de tranziție al statelor de la Vișegrad pentru a crea sinergiile necesare pentru ca această regiune să devină platforma cheie pentru promovarea aspectelor legate de Parteneriatului Estic în cadrul UE și pentru sprijinirea acestor trei candidaţi de top în procesul lor de europenizare.

Conform Declarației de la Paris, ajutor oficial pentru dezvoltare este eficace atunci când sprijină o abordare calibrată la condiţiile specifice ale fiecărei tări, însă este mai puțin eficace atunci când politicile și abordările de AOD sunt dictate de către preferinţele donatorilor. În două din cele trei țări din cadrul Parteneriatului estic, procesul de aderare europeană a oferit cadrul formal care descrie agenda țării pentru următorii ani: Acordurile de asociere pentru Republica Moldova și Georgia. Finanțarea donatorilor de Est ar trebui să fie legată de condiționalitățile faţă de cele două țări, în timp ce sprijinul pentru consolidarea democrației și a statului de drept ar trebui să devină prioritatea numărul unu pentru proiectele de AOD în Ucraina.

Studiul este publicat în cadrul proiectului ”Consolidarea capacității statelor din grupul Vișegrad, a României și Bulgariei de a acorda asistență pentru dezvoltare în regiunea Mării Negre”, finanțat de German Marshall Fund, prin programul Black Sea Trust for Regional Cooperation.