Școli implicate în comunitate – educație civică pentru elevi prin animație, ateliere și campanii locale

 

 

 

 

Centrul Român pentru Politici Europene (CRPE), în parteneriat cu Asociația Digital Bridge (ADB), lansează proiectul „Școli implicate în comunitate – educație civică pentru elevi prin animație, ateliere și campanii locale” care urmărește pe de o parte să crească implicarea civică a tinerelor generații, iar pe de altă parte să ajungă în orașe ori școli din mediul rural unde participarea la viața comunității este redusă. 

În ultimii ani, tot mai mulți actori și, recent, decidenți publici, au înțeles rolul educației timpurii pentru democrație și au acceptat introducerea, în formule opționale sau la decizia școlilor, a unor materii sau lecții de cultură/educație civică și a unor programe pilot de educație juridică. Cu toate acestea, în mediul rural și urbanul mic există o serie de limitări: resursa umană, profesorii sunt foarte puțini, manualele uneori nu ajung, iar disponibilitatea și resursele locale pentru activități interactive sunt extrem de reduse.

Pentru a veni în sprijinul acestora, CRPE și Asociația Digital Bridge propun un program de dezvoltare de instrumente interactive de predare a drepturilor civice și sprijin pentru derularea efectiva a unor acțiuni civice în 20 de școli din mediul rural și urbanul mic, pentru elevi de gimnaziu și liceu în comunități din județele cu un nivel redus al implicării civice a societății civile.

 

Ce ne-am propus în proiectul „Școli implicate în comunitate – educație civică pentru elevi prin animație, ateliere și campanii locale”


Vrem, în primul rând, să contribuim la o implicare mai largă și mai intensă a tinerelor generații în viața comunităților locale.  Ne-am propus să dezvoltăm resurse educaționale atractive pentru elevi (video animații), în ateliere de predare și ateliere aplicative în scoală, precum și în acțiuni practice în comunitate.

Punem la dispoziția școlilor un pachet educațional care explică noțiuni de bază despre democrație (funcționarea statului, domnia legii, funcționarea justiției, combaterea corupției) și creează noi pachete educaționale despre drepturi civice și bazele informarii corecte (alfabetizare media și combaterea informației false). Vrem, de asemenea, să sprijinim elevi din mai multe școli în acțiuni pilot prin care vor susține inițiative civice concrete care să rezolve o problema reală, actuală, a comunității lor.

Proiectul își propune nu doar să vină cu programe interactive de educație civică în aceste comunități – noțiuni de bază despre lege, funcționarea statului, democrație, drepturi și libertăți, drepturi civice, ci și de a crește capacitatea profesorilor și școlilor de a accesa resursele disponibile și a folosi metode de predare interactive și mai ales de a a încuraja elevii din aceste comunități să gândească critic, să se implice în comunitățile în care vor ajunge să trăiască și să contribuie la schimbările de care este nevoie.
_______

Proiect derulat de Centrul Român de Politici Europene în parteneriat cu Asociația Digital Bridge cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Scopul proiectului este de a crește nivelul de implicare civică a tinerelor generații, în mediul rural și urbanul mic, în județe în care participarea și implicarea civică sunt la cote din cele mai reduse.

Despre organizațiile partenere

Centrul Român de Politici Europene (CRPE) este unul din cele mai vechi think tank-uri din România, specializat în afaceri europene, cu peste 10 ani de experiență în proiecte europene și regionale, în domeniul politicilor publice și administrației publice locale, tineret și activism civic, justiție, stat de drept și afaceri europene. CRPE a implementat proiecte în calitate de coordonator în România, PaE și Balcanii de Vest și a lucrat cu parteneri din majoritatea țărilor UE.

Asociația Digital Bridge derulează activități în domeniul comunicării publice, gestionând publicația EURACTIV.ro, parte din rețeaua pan-europeană EURACTIV, cu sediul central la Bruxelles. Are experiență de peste 15 ani în comunicare, derulând o serie de proiecte destinate combaterii dezinformării, perpetuării valorilor europene, creșterii rezilienței la informațiile false vehiculate în spațiul public. 


Despre Programul Active Citizens Fund România 


Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din  Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene.


Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro.