Pilotarea și promovarea abordării LEADER pentru dezvoltarea rurală în Republica Moldova

Perioada de implementare: 1 noiembrie 2015-30 iulie 2016

 

Agricultura este una dintre cele mai importante sectoare economice ale Republicii Moldova, contribuind cu 16% la PIB-ul tării, un raport care prezintă un potențial semnificativ de îmbunătățire. De asemenea, 57% din populația țării trăiește la sat.

În acest context, CRPE-R. Moldova, Federația Natională a Fermierilor din Moldova și Federația Natională a Grupurilor de Acțiune Locală din România își propun să implementeze proiectul „Pilotarea și promovarea abordării LEADER pentru dezvoltarea rurală în Republica Moldova”, care are ca scop cercetarea potențialului de implementare a abordării Leader pe cazul dezvoltării rurale în Republica Moldova (de jos în sus, un cadru de politică participativ care finanțează atât agricultura, cât și dezvoltarea socială și culturală din mediul rural), întărirea capacității (în termeni de înțelegere, cunoaștere, coeziune) actorilor sociali relevanți din comunitătile rurale moldovenești (administrația locală, asociațiile de agricultori, organizațiilor sociale non-guvernamentale, liderii comunității-formali și informali), crearea unor viitoare entități de tipul Grupurilor de Acțiune Locala în două regiuni din Republica Moldova, bazate pe experiența românească și olandeză în acest domeniu și cu scopul de a susține crearea de politici publice la nivel național care să finanțeze implementarea GAL-urilor în Republica Moldova.

 

 Donator: MATRA, Ambasada Olandei, Programul MATRA „Statul de drept și a bunei guvernări”