Cooperare judiciară și reabilitare socială în practică ( România-Italia-Spania)

Perioada de implementare: octombrie 2018 – octombrie 2020

Proiectul Trust and Action se concentrează pe două aspecte cheie privind cooperarea judiciară din domeniul judiciar al UE, anume Decizia cadru 2008/947/JHA privind aplicarea principiului recunoașterii reciproce în cazul hotărârilor judecătorești și al deciziilor de probațiune în vederea supravegherii măsurilor de probațiune și a sancțiunilor alternative si Decizia cadru 2009/829/JHA privind aplicarea, între statele membre ale Uniunii Europene, a principiului recunoașterii reciproce în materia deciziilor privind măsurile de supraveghere judiciară ca alternativă la arestarea preventivă.

Activităţile proiectului urmăresc implementarea deciziilor cadru in Italia, Spania şi România, sistemele de eliberări condiţionate ale acestor state fiind caracterizate de un număr mare de cetăţeni străini supuşi arestării preventive sau măsurilor de eliberare condiţionată. Proiectul intentionează să imbunătătească atât cunoștințele autorităților ţărilor implicate, cât și încrederea reciprocă și cooperarea dintre acestea.

Proiectul se fundamentează pe analiza cooperării instituționale la nivel național, dar și între țările implicate, iar identificarea cauzelor implementării precare a  deciziilor cadru și a posibilelor căi de urmat se va realiza prin intermediul învăţării reciproce între experţi şi practicieni din Italia, România şi Spania. Analiza coperării judiciare va duce la elaborarea unui model de cooperare între autorităţile statelor membre implicate. În cele din urmă, toate rezultatele proiectului vor fi diseminate prin intermediul MOOC (Massive Open Online Course).

Consorţiul reuneşte universităţi, autorităţi guvernamentale şi asociaţii din Italia, Spania şi România: Universitatea din Torino (Italia), Centrul Român de Politici Europene, Amapola Progetti (Italia), Universitatea din Coruña (Spania), Ministerul Italian de Justiţie (Italia).

Proiectul Cooperare judiciară și reabilitare socială în practică – Decizia Cadru 947/2008 și Decizia Cadru 829/2008” este finanțat de Programul de Justiție, JUST-AG-2017, Direcția Generală Justiție și Consumatori, Comisia Europeană