Consolidarea capacității statelor din grupul Vișegrad, a României și Bulgariei de a acorda asistență pentru dezvoltare în regiunea Mării Negre

Consolidarea capacității statelor din grupul Vișegrad, a României și Bulgariei de a acorda asistență pentru dezvoltare în regiunea Mării Negre

Perioada de implementare: iulie 2012 – noiembrie 2013

După aderarea la Uniunea Europeană în 2004, țările grupului de la Vișegrad (Polonia, Ungaria, Republica Cehă și Slovacia) au obligația de a deveni donatori internaționali de dezvoltare. Același lucru este valabil și pentru România și Bulgaria, după integrarea lor în 2007.

Acest proiect are ca scop stabilirea unei rețele de entități implicate în acordarea de asistență oficială pentru dezvoltare (AOD) în cele șase țări, cu scopul de a face schimb de informații relevanteși bune practici referitoare la AOD şi de a elabora propuneri și proiecte comune de cooperare, atât în rândul societății civile, precum și de către autoritățile statului.

În prima fază a proiectului, CRPE pregătește două studii: un raport în care se va descrie cadrul instituțional și practicile AOD în statele Visegrad, România și Bulgaria; evaluări ale profilului de donator ale fiecăruia dintre cele șase state, în rândul principalilor beneficiari ai AOD din regiunea Mării Negre.

Faza a doua a proiectului se va concentra pe dezvoltarea capacității de acordare a asistenței pentru dezvoltare a României și va consta într-o campanie de advocacy care va promova pe plan intern bune practici și lecții învățate extrase din studiile comparative. Scopul  campaniei este de a îmbunătăți cadrul juridic și procesual și de a ajuta România să devină un donator credibil în Republica Moldova, Georgia și Serbia.

Finanțator: Black Sea Trust for Regional Cooperation (GMF)