Echipa CRPE

Echipa CRPE

Consiliul Director

Alexandra Toderiță
Director Executiv

Alexandra coordonează începând cu 2012 proiectele CRPE în domeniile dezvoltare rurală, incluziunea grupurilor vulnerabile și învățământ profesional și tehnic (ÎPT). Este absolventă a programului de Master în Relații Internaționale și Studii Europene în cadrul Institutului European de Înalte Studii Internaționale din Nisa, filiera trilingvă. A obtinut diploma de licență a Facultății de Finanțe, Bănci, Asigurări și Burse de Valori din cadrul Academiei de Studii Economice București, precum și cea în Comunicare și Relatii Publice, a Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative. Alexandra are o experiență de peste 12 ani în sectorul ONG – atât ca voluntar, cât și ca manager de proiecte.

Domenii de expertiză: Dezvoltare rurală, agricultură, politici sociale, ÎPT

Email: alexandra.toderita@crpe.ro


Bianca Toma
Director programe

Coordonează programele de bună guvernare, justiție și afaceri externe ale CRPE. Este trainer în programe de afaceri europene și autor al Index-ului Sustenabilității DNA. După doi ani la Bruxelles, unde a fost corespondent al unuia din cele mai importante ziare centrale, Adevărul, Bianca Toma devine policy research fellow al Open Society Institute şi se alătură echipei CRPE în 2012. Este absolventă a programului de Masterat în Politici Europene şi Comunicare al IHECS Bruxelles și are peste zece ani experienţă în mass media unde a coordonat mai multe proiecte regionale și naționale (print şi TV).

Domenii de expertiză:
Good Governance, Justiție și Afaceri Interne, Afaceri externe și politica de vecinătate, fonduri europene și politici publice.

 Email: bianca.toma@crpe.ro


Ruxandra Popescu – Director programe

Ruxandra a obținut în 2013 diploma de Master în Economie Internațională şi Afaceri Europene din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti, Facultatea de Relații Economice Internaționale, iar în prezent este doctorandă în diplomație economică în cadrul Școlii Doctorale de Economie și Afaceri Internaționale.

Domeniile sale de expertiză fiind Dreptul Uniunii Europene şi aplicabilitatea acestuia, Guvernanță economică europeană, Diplomație economică internațională.

Email: ruxandra.popescu@crpe.ro

 

 


Alexandru Damian – Cercetător

Alexandru este implicat în programele CRPE ce țin de Afaceri Europene, Alegeri Europene, Justiție și politica de vecinătate a Uniunii Europene.

Este interesat de parcursul european al Republicii Moldova și țărilor din Balcanii de Vest, scriind deseori pe aceste subiecte. Alexandru este licențiat în Științe Politice, Universitatea din București, și a finalizat un program de Masterat în Studii Europene în cadrul Universității Libere din Bruxelles.

E-mail: alexandru.damian@crpe.ro

 

 


Oana Ganea– Sociolog

Lucrează în cercetare (este co-autor al primului Audit al serviciilor sociale din România) și în proiecte la firul ierbii, atât în România, cât și în Republica Moldova. A evaluat și gândit politici publice în diverse domenii, cum ar fi asociativitatea în agricultură, funcționarea Grupurilor de Acțiune Locale și reformarea sistemului de protecție a copilului. Este contributor al Pachetului Integrat pentru Combaterea Sărăciei lansat de Guvernul României în 2016. La CRPE, Oana se ocupă de cercetare pe diverse domenii: agricultură, educație, anticorupție etc.

 


Alexandru Ghiță- Cercetător  

Alexandru este urbanist, consultant independent și cercetător în domeniul planificării spațiale europene. În 2007 a absolvit Facultatea de Urbanism din cadrul Universității de Arhitectură și Urbanism “Ion Mincu”, iar în 2011 masterul în planificare urbană și regională al Facultății de Științe Sociale, Departamentul de “Town & Regional Planning” din cadrul Universității din Sheffield, specializându-se în europenizarea politicilor naționale și guvernanța teritorială. În prezent colaborează cu firme de consultanță și ONG-uri din UE care necesită expertiză specifică Europei Centrale și de Est în domeniul planificării spațiale.

Domenii de expertiză: Evoluția guvernanței teritoriale, Concepte și practici în planificarea spațială europeană, Coeziunea și cooperarea teritorială, Dezvoltarea de noi concepte spațiale.


Adina Lica – Cercetător
Adina este licențiată în Relații Internaționale și Studii Europene, Facultatea de Istorie, în cadrul Universității din București. Pe durata studiilor de licenţă, a fost stagiar în cadrul Institutului European din România și a coordonat numeroase proiecte în domeniul tineretului. A fost trainee în cadrul Parlamentului European și a absolvit un program de masterat în Științe Politice în cadrul Universității Libere din Bruxelles.

Domenii de expertiză:

Europenizarea, Guvernarea Europeană și Politicile Sociale.

adina.lica@crpe,ro

 


 

Cătălina Meiroșu – Cercetător

Cătălina este absolventă a Facultății de Științe Politice, Universitatea din București și a unui program de masterat în cadrul Facultății de Relații Economice Internaționale, Academia de Studii Economice București. Pe durata studiilor a fost implicată în diferite proiecte în domeniul afacerilor europene, cât și în cadrul unor programe naționale și internaționale dedicate tinerilor. Printre domeniile sale de interes se numără diplomația economică, guvernanța europeană, politicile sociale și migrația.

E-mail: catalina.meirosu@crpe.ro

 


Andrada Cilibiu  – Cercetător
Andrada este în prezent studentă la Facultatea de Științe Politice din cadrul Scolii Naționale de Studii Politice și Administrative, urmând și cursurile Universității din Bologna timp de șase luni, axându-se pe implicațiile economiei și comerțului asupra relațiilor internaționale. În afara mediului academic, Andrada este implicată în proiecte în domeniul studiilor de gen, în domeniul educației în mediile defavorizate și în aria studiului minorităților.
Printre domeniile sale de interes se află studiile de gen, politicile sociale în Uniunea Europeană, instituțiile politice și impactul minorităților asupra politicilor naționale.

 


Vlada Șubernițchi – Cercetător

Vlada este studentă în anul I la master în cadrul Facultății de Științe Politice din cadrul Universității din București. Pe durata ciclului de licență a studiat Comunicare și Relații Publice la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca și a beneficiat de o bursă de studiu Erasmus+ în Antwerpen, Belgia. Pe perioada studiilor, Vlada a participat la diverse schimburi de tineri și conferințe în Belgia, Germania, Franța, Turcia. A efectuat un stagiu de practică la Ministerul Afacerilor Externe. Printre domeniile sale de interes se numără activitatea instituțiilor europene, politica de vecinătate a UE și comunicarea politică.