Evaluarea implementării politicilor privind datele publice deschise și avertizorului de integritate

Perioada de implementare: februarie 2019 – aprilie 2021

Protecția avertizorilor de integritate și datele publice deschise sunt recunoscute ca măsuri-cheie în descurajarea și detectarea corupției în achizițiile publice, încurajând raportarea abaterilor și a fraudelor.

Este bine cunoscut faptul că actele de corupție produc costuri directe și indirecte: nu doar pierderea de fonduri publice ca efect al alocărilor incorecte, cheltuielile crescute și calitatea inferioară a bunurilor, a serviciilor și a lucrărilor, ci și denaturarea concurenței și pierderea încrederii cetățenilor în autoritățile publice. Integritatea și transparența în domeniul achizițiilor publice reprezintă o prioritate pentru Uniunea Europeană. De-a lungul timpului, UE a depus eforturi pentru a asigura disponibilitatea liberă a datelor pentru utilizare și reutilizare, deoarece achizițiile publice responsabile reprezintă un element strategic la nivelul Uniunii.

Proiectul „ Evaluarea implementării politicilor privind datele publice deschise și avertizorului de integritate” își propune să evalueze implementarea acestora și impactul în șapte state membre ale UE cu scopul de a dezvolta un instrument online de evaluare pentru administrațiile publice. 

Pe baza acestei legislații corespunzătoare celor șapte state partenere, principalele activități ale proiectului sunt:

i) Evaluarea implementării celor două măsuri-cheie, prin identificarea modului în care acestea sunt aplicate și funcționează, a avantajelor și a dezavantajelor;

ii) Evaluarea impactului măsurilor-cheie, evidențiind dacă, cum și în ce măsură acestea contribuie la creșterea transparenței și a integrității în achizițiile publice;

iii) Elaborarea unui model de evaluare, bazat pe rezultatul celor două activități anterioare;

iv) Dezvoltarea unui instrument TIC care să permită administrației publice să-și evalueze politica privind avertizarea de integritate și datele publice deschise.

Beneficiarii rezultatelor acestui proiect sunt administrațiile publice, care ar putea utiliza instrumentul TIC dezvoltat în auto-evaluarea propriilor politici. Alți beneficiari pe termen lung ai proiectului sunt cetățenii, deoarece aceștia vor beneficia de o administrație publică mai responsabilă, contribuind la asigurarea acestei responsabilități, printr-o conștientizare sporită a datelor publice deschise și a transparenței în administrația publică.

Acest proiect este implementat în parteneriat cu Università degli Studi di Torino (Italia); Amapola – Progetti Per La Sicurezza Delle Persone e Delle Comunità Associazione (Italia); Université d’Angers (Franța); Vienna Centre for Societal Security – Vicesse, Wiener Zentrum Fur Sozialwissenschaftliche Sicherheitsforschung (Austria); Univerza V Mariboru (Slovenia).

Acest proiect este finanțat de Comisia Europeană – Direcția Generală Migrație și Afaceri Interne.