UNIUNEA BANCARĂ Testele de stres pentru stabilitatea financiară – Implicații pentru România

Coperta CRPE Policy Brief 40CRPE Policy Brief nr 40, Octombrie 2015, Autor: Oana Georgescu

Centrul Român de Politici Europene lansează policy reportul „Testele de stres pentru stabilitatea financiară – Implicații pentru sectorul bancar românesc”

Exercițiul de evaluare cuprinzătoare (Comprehensive Assessment) efectuat de către Banca Centrală Europeană in 2014, cuprinzând revizuirea calității activelor (Asset Quality Review) și testul de stres (Stress Test), a fost un proiect fără precedent ca perimetru și complexitate.

Publicarea rezultatelor a dus la îmbunătățirea semnificativă a calității informațiilor publice despre poziția financiară a băncilor, marcând începutul Mecanismul Unic de supraveghere (Single Supervisory Mechanism – SSM), o componentă esențială a Uniunii Bancare.

Băncile din România nu fac parte din Mecanismul unic de supraveghere (MUS), și prin urmare băncile românești nu au participat la evaluarea cuprinzătoare (CA) din 2014. Însă rezultatele testului de stres ale filialelor românești deținute de către băncile membre ale MUS pot fi deduse din informația publicată de către băncile mamă.

Comparația rezultatelor în scenariul advers la nivel de grup cu cele ale filialelor românești de importantă sistemică indică o diferență semnificativă între solvabilitatea grupului si cea a filialelor românești. In unele cazuri, pierderile raportate în portofoliul românesc absorb aproape în totalitate capitalul filialei românești. Aceste rezultate subliniază importanta testelor de stres la nivel sub consolidat, pentru fiecare filială. Acest aspect este cu atât mai important în contextul unor potențiale probleme de coordinare între autoritățile românești și cele ale grupului (multinațional) în cazul in care eșecul unui grup bancar multinațional implica o filială în afara jurisdicției MUS.

Raportul integral poate fi consultat aici

Oana Georgescu este expert afiliat al CRPE și lucrează din Iulie 2014 ca expert în stabilitate financiară  la Banca Centrală Europeană, în principal pe teme ce țin de instrumente macro prudențiale şi teste de stres. Oana a acumulat experiență în domeniul bancar la diverse bănci din Frankfurt cum ar fi Deutsche Bundesbank, Commerzbank şi KfW şi şi-a obținut doctoratul în economie la Goethe Uni Frankfurt având ca temă interacțiunea dintre reglementarea băncilor şi stabilitatea financiară.

Despre raport

Acest policy brief a fost publicat în cadrul proiectului „Influenţi, alerţi şi informaţi în negocierile din UE – Expertiză şi consultare în politici europene” finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România;

Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesaţi www.eeagrants.org.