Tineri activi pentru comunități sustenabile: educație și acțiune pentru un mediu curat în Lehliu Gară și Brănești

Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă.

Schimbările climatice și efectele secundare ale dezvoltării sistemului economic actual sunt două probleme acute care amenință nu doar generația curentă, ci și generațiile viitoare, după cum avertizează experții ONU. Peste două treimi din tineri consideră că prioritatea în ceea ce privește acțiunea UE în următorii zece ani trebuie să fie protecția mediului și combaterea schimbărilor climatice. Alături de politicile publice care trebuie luate în această direcție, se observă o nevoie grăitoare de educație pentru mediu și dezvoltare durabilă. Asta deoarece, în lipsa eforturilor sistematice de educare din partea autorităților, implicarea cetățenilor în această privință are caracter voluntar și depinde în mare măsură de câteva aspecte: a trăi într-o comunitate cu acces la oportunități de educație, de a învăța în cadrul școlii grija pentru mediu sau de a face parte dintr-o familie care poate face din acest aspect o prioritate.

În acest sens, CRPE, alături de Centrul de Dezvoltare Comunitară și Incluziune Socială EUROPOLIS, a elaborat proiectul de față, care propune creșterea interesului tinerilor față de tematica protecției mediului înconjurător și educarea lor cu privire la posibile soluții pentru problemele comunității lor în acest domeniu. Grupul țintă al proiectului este constituit din 4 clase de liceu tehnologic, din Brănești (IF) și Lehliu Gară (CL).

Proiectul se va desfășura în două etape:

  • În prima etapă, elevii sunt educați prin intermediul unei serii de ateliere ținute la clasă. Atelierele vor fi realizate cu ajutorul unui set educațional (fișe de lucru, jocuri, etc.), elevii vor completa fișe de intervenție, cu propriile lor propuneri în legătură cu problemele de mediu locale. Apoi formăm echipe în jurul celor mai bune patru inițative ale tinerilor și îi ajutăm să implementeze mici proiecte comunitare.
  • În cea de-a doua etapă, organizăm o vizită de studiu inspiraționala la Ciugud, pentru ca elevii să aibă ocazia să cunoască o comunitate în care autoritățile publice locale prioritizează protecția mediului. Ulterior, asistăm echipele pentru a-și pune în practică inițiativele formulate în prima etapă. Proiectul se încheie cu o vizită la Centrul de Instruire și Consiliere Energetică Green Mogo, unde elevilor li se va vorbi pe larg despre eficiența energetică, și cu un exercițiu de formulare a unui obiectiv de advocacy la nivel național.

Etapele sunt gândite astfel încât tinerii din proiect să înțeleagă atât rolul lor, cât și pe cel al autorităților publice locale în rezolvarea problemelor de mediu din comunitatea în care trăiesc.

Proiectul este derulat de Centrul de Dezvoltare Comunitară și Incluziune Socială EUROPOLIS în parteneriat cu Centrul Român de Politici Europene și beneficiază de o finanțare în valoare de 49900 euro, prin programul Active Citizens Fund România, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-202; pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org. Informații despre Active Citizens Fund România sunt disponibile la www.activecitizensfund.ro.