Care sunt primele scenarii ale Politicii Agricole Comune post 2020?

Policy Brief Agricultura Eurosfat (1).1-page-001Centrul Român de Politici Europene și Europuls au lansat, în cadrul EUROSFAT 2017, policy brief-ul „România – Rol cheie în viitorul Politicii Agricole Comune (PAC)” care prezintă provocările actuale, orientările și scenariile uneia din politicile europene cheie.

România poate juca un rol important în negocierile pentru reașezarea PAC post 2020 preluând  Președinția rotativă a Consiliului UE în 2019 astfel că va putea seta obiective ambițioase în discuțiile europene despre viitorul PAC.

Orientările din etapa incipientă a dezbaterilor pe plan european prefigurează cinci scenarii:

  1. Scenariul neutru – Politica Agricolă Comună rămâne în structura actuală, dar vor fi aplicate  o serie de simplificări deja adoptate sau care sunt formulate ca propuneri;
  2. Scenariul reformei spre dezvoltare rurală – PAC se reformează în concordanță cu nevoile identificate: accent pe gestionarea riscurilor și pe investițiile în restructurare și dezvoltarea sectorului IMM din mediul rural. În această variantă sunt prevăzute stimulente ce vizează schimbările climatice, accesul la inovare, IT&C și infrastructura la nivel local;
  3. Scenariul „plasa de siguranță” – va fi redefinită împărțirea sarcinilor între UE, statele membre și ferme în asigurarea unor venituri minime pentru fermieri, prin crearea de sinergii între sprijinul direct (inclusiv plățile pe suprafață) și gestionarea riscurilor.
  4. Scenariul reformei spre ferme mici – Are loc o redistribuire puternică a sprijinului de la fermele mari către cele mai mici și prietenoase cu mediul. O plafonare obligatorie limitează suma maximă care poate fi încasată prin plăți directe. Această opțiune promovează cerințe mai stricte de mediu, lanțuri scurte de aprovizionare și piețele locale si ar fi cel mai ofertant pentru Romania, având în vedere specificul spațiului rural românesc.
  5.  Scenariul nuclear – dezmembrarea PAC – Acesta este o variantă pur ipotetică, indezirabilă și nerealistă dar care apare formulat doar pentru a demonstra valoarea adăugată a PAC și impactul economic, social și de mediu al unei intervenții la nivel UE în acest domeniu;

Dezbaterile actuale conțin multe elemente de oportunitate pentru România, în special din prisma valorizării fermelor mici și mijlocii, a continuării plăților redistributive și a condiţionalităţilor de mediu, a dezvoltării rurale bazată pe comunitate (LEADER), a prioritizării măsurilor sociale în zonele cu decalaje mari de dezvoltare.

Varianta integrală a raportului în limba română este disponibilă aici.