Perspectivele de integrare pe piața muncii din Republica Moldova a beneficiarilor burselor de studii acordate de Guvernul român

Perspectivele de integrare pe piața muncii din Republica Moldova a beneficiarilor burselor de studii acordate de Guvernul român

Perioada de implementare: iulie 2013 – decembrie 2013

Centrul Român de Politici Europene (CRPE) în parteneriat cu filiala CRPE în Republica Moldova implementează proiectul Perspectivele de integrare în piața muncii din Republica Moldova a beneficiarilor burselor de studii acordate de Guvernul Român, care are drept obiectiv general realizarea unei cercetări privind integrarea pe piața muncii din Republica Moldova a tinerilor care studiază în România.

Proiectul are ca obiective: culegerea și centralizarea datelor cu privire la studenții etnici români având ca țară de origine Republica Moldova din cele 48 de universități din România;
Identificarea opțiunilor de viitor a etnicilor români care au beneficiat de o bursă de studii acordată de Guvernul statului român: stabilirea în România versus întoarcerea în Republica Moldova; Identificarea de recomandări ministerelor de resort în vederea îmbunătățirii politicii Guvernului român de acordare de burse tinerilor din Republica Moldova;

Finanțator: Ministerul Afacerilor Externe, Departamentul Politici pentru Relația cu Românii de Pretutindeni