Parteneriatul Strategic România – Republica Moldova. Domeniul 1: Integrare europeană

Obiective/proiecte propuse (selecție extinsă)

  • Consolidarea dialogului În domeniul politicii externe, în spiritul Politicii Externe şi de Securitate Comune a Uniunii Europene;
  • Oferirea de sprijin Republicii Moldova pe parcursul negocierii şi implementării Acordului de Asociere a Republicii Moldova cu Uniunea Europeană;
  • Oferirea de sprijin Republicii Moldova pe parcursul negocierii instituirii Zonei de Liber Schimb Cuprinzătoare şi Aprofundate Între Republica Moldova şi Uniunea Europeană;
  • Schimb de experiență în procesul de reformare şi instruire a funcţionarilor publici în domeniul integrării europene, inclusiv în activitatea de informare şi comunicare: schimb de experienţă între Ministerul Afacerilor Europene şi instituţiile similare din Republica Moldova aflate în procesul de armonizare a legislaţiei, acorduri între MAI România şi instituţiile competente din Republica Moldova privind cooperarea în domeniul managementului funcţiei publice şi al funcţionarilor publici;
  • Oferirea de asistenţă direcţionată pentru întărirea capacităţii administrative şi instituţionale ale Republicii Moldova, inclusiv prin vizite de studiu şi stagii în probleme legate de integrare şi afaceri europene.  
  • Explorarea modalităţilor pentru detaşarea unor consilieri în afaceri europene care să activeze în ministerele de resort din Republica Moldova. (…) Partea română va desemna un reprezentant din cadrul Ministerului Afacerilor Europene al României pentru ocuparea poziţiei temporare de Consilier pe probleme de armonizare legislativă pe lângă Coordonatorul Naţional al Procesului de Armonizare Legislativă pentru asistarea acestuia în pregătirea Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană
  • Schimb de experienţă privind aplicarea standardelor şi recomandărilor europene în domeniul economic, comercial şi cel al finanţelor publice pentru consolidarea sectorului economic din Republica Moldova; 
  • Colaborare pentru perfecţionarea mecanismului de atragere a fondurilor Uniunii Europene destinate proiectelor de cooperare transfrontalieră  
  • Cooperare şi schimb de experienţă în ceea ce priveşte participarea Republicii Moldova la programele Uniunii Europene;
  • lntensificarea colaborării în domeniul justiţiei şi afacerilor interne, cu o atenţie specială acordată implementării reformelor necesare pentru obţinerea liberei circulaţii În Uniunea Europeană a cetăţenilor din Republica Moldova.