Let’s make the Invisible Visible

Perioada de implementare: septembrie 2020 – august 2023

Incluziunea socială și capacitarea grupurilor vulnerabile reprezintă una dintre cele mai importante teme de dezbatere la nivel european. Femeile reprezintă una dintre cele mai vulnerabile categorii, ele confruntându-se cel mai des cu problema discriminării pe criterii de etnie, statut social, vârstă etc.

Proiectul „Let’s make invisible Visible” se adresează grupurilor vulnerabile din Cehia, România, Polonia, Austria și Slovacia (inclusiv comunităților marginalizate, femei discriminate, comunități Roma, migranți/refugiați etc.) care se confruntă cu forme de discriminare multiplă.


Astfel, proiectul urmărește să susțină femeile care se confruntă cu forme de discriminare multiplă și să le sprijine în vederea îmbunătățirii calității vieții în general, dar și să le motiveze să participe activ la nivelul comunităților.

Proiectul îmbină mai multe metode și practici de lucru, de la schimbul de informații și bune practici între țările din consorțiu, la testarea și elaborarea unor practici inovative în lucrul cu grupul țintă. Prin intermediul acestui proiect, femeile care se confruntă cu forme de discriminare multiplă vor avea oportunitatea de a-și spori nivelul de competențe și de cunoștințe.

Proiectul este structurat în trei etape principale:

1) Consolidarea cooperării, networkingului, diversificarea competențelor și a cunoștințelor membrilor echipei de proiect:

În prima etapă a proiectului, organizațiile partenere vor participa la trei training-uri (în Cehia, Polonia și Austria) în cadrul cărora vor face schimb de bune practici și vor împărtăși experiența de lucru în comunitățile vulnerabile. 

2) Testarea practicilor inovative în domeniul consultanței și a educației adulților:

În cadrul acestei etape, se vor explora metologii precum „drama technique” și alte forme de instruire participativă cu scopul identificării modalităților prin care femeile discriminate se pot integra în comunitate la nivel profesional și personal.

Ca urmare a sesiunilor de formare, vom redacata un ghid de tehnici inovative și un set de webinarii care vor putea folosite ca material suport în consilierea și educația adulților.

3) Creșterea gradului de conștientizare a fenomenului discriminării multiple, în special în rândul femeilor:

În ultima etapă a proiectului, vor fi realizate cinci videouri care vor portretiza femei din toate cele cinci țări și care vor constitui adevărate „instrumente” pentru combaterea stereotipurilor în rândul grupurilor vulnerabile, în speță migranții, comunitatea Roma sau femeile.

Partenerii proiectului: GIC NORA (Cehia), Peregrina (Austria), TRANSFER Slovensko (Slovacia) și Fundacja Kobieca (Polonia)

Proiectul este finanțat de către Comisia Europeană prin programul Erasmus+, Acțiunea Cheie 2: Cooperare pentru Inovare și Schimb de Bune Practici