Întărirea capacității Parlamentului român de a fi un actor european activ

Întărirea capacității Parlamentului român de a fi un actor european activ

Perioada de implementare: martie 2010 – decembrie 2010

Tratatul de la Lisabona prevede o procedură de consultare a parlamentelor naționale în procesul de elaborare al legislației europene. Un raport al Comsiei Europene arată ca Parlamentul român este unul din cele mai puțin implicate parlamente din UE în elaborarea legislației europene.

Proiectul a făcut o evaluare cuprinzătoare a situaţiei instituţionale actuale din România şi va propus Parlamentului român bune practici din alte legislative naționale din UE. Au fost evaluate: capacitatea instituţională a Parlamentului de a se implica activ în procesul legislativ European şi întărirea capacităţii prin consultanţă şi instruire.

Finanţator: Proiectul a fost susţinut financiar de Fundaţia Friedrich Ebert