Cum dezvoltăm infrastructura socială pentru grupurile vulnerabile

CRPE a analizat ce fel de măsuri de infrastructură socială, în special destinate comunităților roma, au fost integrate de GAL-urile din România în Strategiile lor de Dezvoltare Locală – singura modalitate prin care pot avea acces la finanțări europene.

Astfel, analiza CRPE a urmărit care sunt, din perspectiva GAL-urilor, prioritățile comunităților locale, în ce stadiu sunt aceste măsuri și care sunt propunerile reprezentanților GALurilor în privința viitoarei programări – POCU și PNDR.

De asemenea, am dorit să aflăm cum văd ONG-urile rurale, active în domeniul social, rolul lor în colaborarea cu autoritățile locale, ce probleme au întâmpinat în accesarea fondurilor nerambursabile și ce nevoi de dezvoltare au organizațiile lor.

Amintim câteva din rezultatele cercetării:

GAL-urile consideră importantă sprijinirea ONG-urilor pentru a desfășura activități pentru grupurile defavorizate și consideră că este importantă creșterea capacității ONG-urilor de romi pentru a scrie cereri de finanțare si de a aplica la proiecte. Mai mult, GAL-urile consideră necesare proiecte de dezvoltare a infrastructurii/dotării ONG-urilor prin programe de granturi mici.

GALurile au și propuneri legate de viitoarea programare PNDR – POCU, din care cele mai importante sunt legate de reducerea birocrației și a numărului de documente care însoțesc cererile de finanțare, asigurarea complementarității programelor la nivel de GAL prin gestionarea multifond, configurarea unor proiecte integrate PNDR+POCU, astfel ca un proiect selectat să beneficieze și de finanțare POCU.

De asemenea, GAL-urile cred că dimensiunea grupului țintă ar trebui să fie mai micăastfel încât proiectele să fie focusate pe problemele unei comunități locale / grup țintă redus și acțiunile eligibile/tipul de operațiuni să poată fi corelate cu nevoile identificate la nivel local, fără a impune activități obligatorii.

Cercetarea, în limba română, poate fi accesată aici.

Studiul face parte din proiectul „Evaluarea implicării și încurajarea potențialului Grupurilor de Acțiune Locală din România în vederea promovării integrării economice a romilor în zonele rurale”, finanțat de Open Society Institute.