Formarea Grupurilor de Acțiune Locală în satele Republicii Moldova – o șansă pentru dezvoltare

crpe-policy-memo-71-formarea-gal-urilor-in-republica-moldova-1-1CRPE Policy Memo 71, Autori: Alexandra Toderiță, Oana Ganea. Republica Moldova este o țară preponderent rurală și agricolă, însă cu un indice de dezvoltare socio-economică a spațiului rural scăzut: capacitatea scăzută a exploatațiilor agricole mici de a pătrunde pe piață, ponderea extrem de redusă a afacerilor non-agricole,  depopularea satelor datorată emigrării în scopuri economice si o infrastructura rutieră și agricolă aflată într-o stare avansată de degradare. Acestă stare de fapt denotă o pronunțată nevoie ca politicile publice să abordeze dezvoltarea satelor într-o manieră integrată si participativă, care să vizeze multiplele nevoi în domeniile educației, sănătății și asistenței sociale în mediul rural.

Acest tip de abordare, care să stimuleze implicarea comunităților în configurarea și apoi implementarea propriilor proiecte de dezvoltare, este parte inclusiv a Strategiei Naţionale de Dezvoltare Agricolă şi Rurală pentru anii 2014-2020, adoptată de Guvern, care presupune, printre altele, prin Măsura 3.3. ”Stimularea implicării comunității locale în dezvoltarea rurală” și subliniază că ”implicarea comunității locale este esențială în crearea de stimulente pentru locuitorii din mediul rural de a contribui la bunăstarea societății lor”

Astfel, raportul aduce in prim plan un model de organizare și finanțare a proiectelor în mediul rural, larg răspândit în politicile țărilor Uniunii Europene. Este vorba despre abordarea LEADER, considerată un model de bună practică în domeniu și care a generat rezultate remarcabile de la lansarea sa din 1991. Conceptul fundamental din spatele abordării LEADER este unul simplu: dată fiind extraordinara diversitate a zonelor rurale din Europa, oamenii care traiesc in aceste regiuni (fermieri, întreprinzători, profesori, medici, autoritățile locale, ONG-uri, etc) au capacitatea de a crea instrumente de dezvoltare mai bine conectate la realitățile din teren decât autoritățile centrale.

Raportul se fundamentează pe rezultatele un studiu sociologic care a inclus 16 comunități rurale din Republica Moldova. În lumina acestora, abordarea LEADER (constituirea de GAL-uri) ar fi benefică pentru Republica Moldova deoarece ar răspunde unor nevoi locale specifice apelând chiar la resursele locale, prioritizarea și finanțarea proiectelor s-ar desfășura la nivel local și nu național, fapt ce ar permite o sinergie mai buna intre proiecte. Astfel, s-ar combate inclusiv stereotipuri larg raspandite printre localnici că lucrurile nu mai pot fi schimbate și ar putea oferi cadrul pentru implementarea unor măsuri inovatoare.

GAL-urile pot juca un rol important în distilarea unor răspunsuri inovatoare la probleme vechi ale satului moldovenesc prin întărirea comunicării și conlucrării oamenilor și instituțiilor si pot fi instrumente de integrare europeană pentru Republica Moldova. Experiența României, cât și a altor țări europene arată că abordarea Leader și implementarea măsurilor de dezvoltare rurală prin intermediul Grupurilor de Acțiune Locală poate aduce avantaje considerabile în viaţa cotidiană a oamenilor din zonele rurale

Conținutul acestui raport nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Programului MATRA, “Statul de drept și a bunei guvernări”, susținut de Ambasada Olandei. Întreaga răspundere asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine promotorului proiectului, Centrul Român de Politici Europene – Republica Moldova.