Educație pentru Agricultură în Republica Moldova: bune practici pentru învățarea la locul de muncă

Perioada de implementare: Martie – Septembrie 2022

Obiectivul proiectului „Educație pentru Agricultură în Republica Moldova: bune practici pentru învățarea la locul de muncă” consta în creşterea capacitaţii tuturor instituțiilor VET agricole din Moldova, cu scopul de a dezvolta relații pe termen lung cu afacerile în domeniul agriculturii şi de a îmbunătăți experiențele de învățare la locul de muncă ale elevilor.

În cadrul proiectului, 11 manageri ai instituțiilor agro-VET vor fi instruiți pe tema învățării la locul de muncă. Grupul ţinta va putea participa la o vizită de studiu organizată la Liceul Agricol „Mihail Kogălniceanu” din Miroslava, România. De asemenea, echipa de proiect va organiza și o întâlnire cu 10 reprezentanți ai autorităților locale din Chișinău. Scopul întâlnirii este acela de a prezenta autoritâților experienţa acumulată în cadrul CEA și concluziile ce au reieşit din discuţiile cu managerii instituțiilor agro-VET. Beneficiarii indirecți ai proiectului sunt atât instituțiile VET, cât și studenții înscriși în cadrul acestora.

CRPE îşi propune atingerea obiectivul general al proiectului prin implementarea unei serii de activităţi interconectate oferite participanților, cum ar fi: organizarea unei sesiuni de instruire adaptată nevoilor participanților, în care aceștia vor afla informaţii despre conceptul de învățare la locul de muncă și modalităţile de implementarea ale acestuia în învățământul agricol românesc; organizarea unei vizite de studiu la partenerii noștri de la liceului agricol din Miroslava; organizarea unei sesiuni de reflecție, în cadrul căreia participanții vor lucra la analiza situației instituțiilor VET pe care le reprezintă și vor veni cu propuneri pentru schimbărilor ce trebuie implementate atât la nivel managerial, cât și la nivel de politici publice pentru îmbunătăţirea relației dintre școli și actori economici.

În urma acestor activități, solicitantul va elabora un document care să documenteze experiența acumulată în perioada de implementare, care va include concluzii și recomandări acționabile pentru instituțiile VET și pentru autorități. Activitățile avute în vedere sunt concepute pentru a influența, printr-un efect de propagare, capacitatea agro şcolilor de a stabili relații pe termen lung cu afacerile din domeniul agriculturii și de a asigura o mai bună calitate a învățării la locul de muncă pentru elevi.

Proiectul este implementat de Filială din Moldova a Centrului Român pentru Politici Europene și finanțat de Agenția Austriacă de Dezvoltare.