Creșterea nivelului de înțelegere a procesului de europenizare în Georgia

Creșterea nivelului de înțelegere a procesului de europenizare în Georgia

Perioada de implementare: decembrie 2015 – mai 2016

Proiectul vine în întâmpinarea a 2 provocări principale care au rămas după semnarea Acordului de Asociere cu UE de către Georgia: (1) Nivelul de cunoaștere scăzut al populației cu privire la ceea ce presupune acesta rămâne scăzut; (2) Nevoia de expertiză a instituțiilor statului georgian și organizațiilor societății civile.

Proiectul răspunde direct acestor provocări, propunând activități care contribuie la îmbunătățirea situației beneficiarilor vizați, astfel: (1) îmbunătățirea înțelegerii procesului de europenizare (a măsurilor prevăzute în cadrul Acordului de Asociere) la nivelul unor factori interesați activi (administrație locală, mass-media, societate civilă) precum și la nivelul cetățenilor, prin prelegeri și evenimente publice și (2) întărirea capacității parlamentului de a promova (inclusiv legislativ) calendarul de implementare, prin traininguri și recomandări specifice.

Finanțator: Proiect finanțat din bugetul de Asistență Oficial pentru Dezvoltare al MAE și implementat în parteneriat cu UNDP Bratislava Regional Centre.

iiiiv