CIVIC-EU: Young Civil Monitors for the Future

Calendar: Noiembrie 2022 – Noiembrie 2024

Context: Proiectul își propune să evidențieze importanța participării tinerilor la viața civică și la procesul democratic în 5 țări europene (România, Italia, Slovenia, Grecia, Letonia), precum și să ofere oportunități de mentorat pentru aceștia în domeniul monitorizării civice.

De ce? Tinerii pot avea propuneri inovatoare pentru factorii de decizie care pot fi transformate ulterior în planuri de politici optime pentru generațiilor viitoare.

Ce putem face? Putem crește gradul de conștientizare a necesității participării tinerilor la elaborarea și evaluarea politicilor publice menite să le îmbunătățească viitorul, susține integrarea grupurilor marginalizate în procesul de luare a deciziilor și încuraja tinerii să participe activ în toate aspectele vieții civice la nivelul comunității locale sau la nivel național și european.

Cum? Prin organizarea de cursuri de formare, vizite de studiu, campanii de monitorizare civică, precum și prin crearea de punți de legătură între tineri și reprezentanții administrațiilor locale, precum și prin includerea grupurilor marginalizate (cum ar fi femeile sau minoritățile) în procesul decizional.

Grup țintă: Tinerii din cele 5 țări incluse în proiect (România, Italia, Slovenia, Grecia și Letonia), ONG-uri la nivel local, grupuri civice, precum și publicul general.

Parteneri: Amapolla-Progetti per la Sicurezza delle persone e delle comunita associazione (Italia), Association for Culture and Education (Slovenia), Transparency International (Letonia), 4C-Cooperatecommunicate-Create-Change (Grecia).

Rezumat

Implicarea tinerilor în viața civică sau în procesul democratic în România, Italia, Slovenia, Grecia și Letonia este sub media europeană. De asemenea, în toate cele 5 țări se observă un nivel scăzut de încredere a tinerilor în administrațiile locale sau naționale. În plus, în aceste state, grupurile marginalizate (cum ar fi minoritățile, femeile, migranții sau persoanele din comunitatea romă) sunt și mai susceptibile de a nu participa la procesul democratic, din cauza discriminării și a prejudecăților cu care se pot confrunta adesea. Proiectul se adresează tinerilor din cele 5 state membre, cu scopul de a-i sensibiliza cu privire la importanța implicării lor în societatea civilă, precum și de a crea legături între ei și factorii de decizie din comunitățile lor.

Acest proiect urmărește să încurajeze tinerii să se implice în viața civică și democratică la nivel local, național și european. Mai mult, dorim să contribuim la stabilirea legăturilor între tineri și factorii de decizie din toate cele 5 țări, dar și să combatem sub-reprezentarea grupurilor de persoane marginalizate în sfera publică. Urmărim să ne atingem scopul prin organizarea de cursuri de formare, activități de consolidare a competențelor, oportunități de schimb de tineri, precum și prin crearea unei rețele de monitori civici care pot influența politicile publice la nivel local.

Abordarea noastră

Proiectul este împărțit în 3 etape:

Etapa 1: Consolidarea capacității tinerilor și activități de monitorizare civică

Etapa a II-a: Încurajarea participării tinerilor la dialog în jurul politicilor europene

Etapa a III-a: Prezentarea și diseminarea rezultatelor și a recomandărilor de politici publice pentru a crește participarea tinerilor la nivel local

Obiectivele noastre

O1. Creșterea percepției tinerilor cu privire la rolul cheie pe care îl au în îmbunătățirea vieții democratice la nivel local, național și european, prin intermediul unor instrumente personalizate și adaptate vârstei lor.

O2. Evaluarea modului în care activitățile de consolidare a competențelor conduc la o participare eficientă, incluzivă și sustenabilă a tinerilor la viața democratică.

O3. Identificarea, prioritizarea și conectarea opiniilor și domeniilor de interes ale tinerilor cu factorii de decizie și actorii relevanți la nivel local, național și al UE.

O4. Testarea și punerea în aplicare a mecanismului de monitorizare civică pentru 25 de tineri din România, Italia, Grecia, Letonia și Slovenia pentru a stimula participarea acestora.

O5. Conștientizarea, de către cei 25 de monitori civici a oportunităților pe care le au, a gândirii critice, a creativității, a spiritului de inițiativă și a competențelor transversale care să le permită să devină cetățeni activi, să își exprime vocea în procesul decizional la nivel local, regional sau transnațional.

O6. Contribuția activă la promovarea participării publice a grupurilor subreprezentate (tineri, femei, comunități marginalizate și socio-vulnerabile, minorități) la viața democratică în comunitățile lor, la nivel național și la nivelul UE.

 

Cofinanțat de Uniunea Europeană. Punctele de vedere și opiniile exprimate sunt ale autorilor și nu reprezintă în mod necesar poziția Uniunii Europene sau a Agenției Executive pentru Educație și Cultură (EACEA). Uniunea Europeană sau instituția coordonatoare nu pot fi considerate responsabile pentru acestea.