Ciprian Ciucu, noul presedinte al Consiliului National de Integritate

Ciprian Ciucu, directorul de programe al CRPE, a fost ales presedinte al noului Consiliu National de Integritate (CNI)

Numirea Directorului de Programe al CRPE, Ciprian Ciucu, ca presedinte al noului Consiliu National de Integritate, a fost votata in unanimitate de toti cei zece membri CNI cu drept de vot prezenti la sedinta de constituire care a avut loc marti, 24 februarie.

Consiliul Naţional de Integritate este un organism reprezentativ aflat sub control parlamentar exercitat de Senatul României, cu activitate nepermanentă, format pe principiul reprezentării egale a tuturor categoriilor de persoane supuse verificărilor.

CNI este organismul care monitorizează activitatea Agentiei Nationale de Integritate, se reuneşte trimestrial sau de câte ori este necesar, iar şedinţele sale sunt publice. Printre atributiile Consiliului se numara:

  • propune Senatului numirea şi revocarea din funcţie a preşedintelui şi vicepreşedintelui Agenţiei Nationale de Integritate;
  • constată suspendarea din funcţie a preşedintelui şi vicepreşedintelui Agenţiei;
  • aprobă prin hotărâre regulamentele de organizare şi funcţionare ale Consiliului, ale comisiilor Consiliului, precum şi norme interne de conduită;
  • aprobă regulamentul de desfăşurare a concursului sau examenului pentru numirea în funcţie a preşedintelui şi vicepreşedintelui Agenţiei, precum şi tematica de concurs şi componenţa comisiilor pentru organizarea concursului sau examenului, elaborarea subiectelor, corectarea lucrărilor şi soluţionarea contestaţiilor, adoptând hotărâri în acest sens;
  • analizează informările şi rapoartele pe care le prezintă preşedintele Agenţiei referitoare la activitatea acesteia, trimestrial sau ori de câte ori sunt cerute de Consiliu, prin preşedintele acestuia;
  • formulează recomandări referitoare la strategia şi activitatea Agenţiei de evaluare a averilor, a conflictelor de interese şi a incompatibilităţilor;
  • analizează raportul anual de audit extern independent prevăzut la art. 33 „(1) Raportul de audit se întocmeşte în primele 3 luni ale anului şi cuprinde, în mod obligatoriu, recomandări privind modul de îndeplinire a atribuţiilor manageriale, organizarea eficientă, comportamentul şi comunicarea, asumarea responsabilităţilor de către conducerea Agenţiei, precum şi recomandări privind necesitatea de reducere sau, după caz, de suplimentare a posturilor Agenţiei.(2) În termen de maximum 5 zile de la primirea raportului de audit preşedintele Agenţiei procedează la comunicarea acestuia Consiliului Naţional de Integritate.”
  • înaintează Senatului, anual şi ori de câte ori consideră necesar, un raport despre activitatea Agenţiei.