Antreprenoriatul romilor in Romania. Cercetare privind elaborarea unui instrument financiar care sa faciliteze accesul micilor intreprinzători de etnie roma din Romania la micro creditare

Antreprenoriatul romilor in Romania. Cercetare privind elaborarea unui instrument financiar care sa faciliteze accesul micilor intreprinzători de etnie roma din Romania la micro creditare

Perioada de implementare: iulie 2014 – iulie 2015

Până în acest moment, experiența a dovedit că cel mai bun mod de a sprijini o comunitate vulnerabilă și discriminată este de a facilita dezvoltarea acesteia din interior, prin antreprenoriat. Proiectul de față, implementat de Centrul Român de Politici Europene și Policy Center for Roma and Minorities, are ca scop evaluarea situației micilor întreprinzători romi din punctul de vedere al necesarului de finanțare și pledează pentru crearea unui instrument financiar care să simplifice accesul la surse adecvate de finanțare – micro creditare.

Se urmărește crearea unui profil al antreprenorului de etnie romă care a contractat (micro) credite în 15 comunități active economic, subliniind situația lor financiară, accesul la capital, prognoza viitoarelor necesități de finanțare. Datele culese, coroborate cu stabilitatea financiară a întreprinderilor sociale existente ale comunităților de romi și soluțiile oferite de strategiile și legislația Uniunii Europene, vor duce la crearea unui document cu recomandări pentru Guvernul României privind crearea unui fond financiar special pentru antreprenorii romi – un fond de micro creditare. Poveștile din spatele cifrelor vor fi prezentate într-o ediție specială a uneia dintre cele mai importante reviste socio culturale din România.

Finanțator: Open Society Institute