Misiune

Misiune

Misiunea CRPE este promovarea României drept un actor coerent și influent în stabilirea agendei publice și în formularea de politici în cadrul UE, și continuarea procesului de europenizare a României, prin bună guvernare, expertiză și dezbateri publice informate.

Centrul Român pentru Politici Europene a fost înființat în 2009 de un grup de experți, având ca obiectiv afirmarea unui rol mai pregnant al României în Europa și promovarea cetățeniei europene prin furnizarea de expertiză de politici publice.

Viziune

Integrarea României în UE nu reprezintă finalul procesului de europenizare a țării, ci doar o etapă bifată, un nou început. Dacă în timpul negocierilor pentru accederea în UE, România a fost în principal un importator de politici, acum, după aderare, România dispune de instrumentele necesare pentru a formula politici publice capabile să promoveze interesele naționale și europene.

Însă pentru aceasta este nevoie de înțelegerea complexului sistem european de guvernare, de negocierea diverselor interese profesionale, politice și sociale interne, urmate apoi de elaborarea unei strategii pentru promovarea acestor interese la nivel european.

Societatea civilă din România trebuie să se adapteze noilor realități. În primele etape ale democratizării României, membrii societăţii civile au căpătat experiență în apărarea valorilor democratice. După aderare însă, societatea civilă trebuie să fie mai mult decât un critic de ultimă instanță, încercând să genereze politici publice și să intervină profesionist în dezbateri.

Pe lângă miscările sociale largi sau centrate pe probleme sociale specifice, think-tankurile independente, preocupate mai degrabă de aprofundarea dezbaterilor pe politici publice din România și UE decât de transmiterea unor mesaje în numele unor categorii sociale, au un rol important de jucat în cadrul noii configurații post-aderare.

Cu toate acestea, doar un număr redus de think-tankuri românești s-a preocupat de legătura dintre politicile publice europene și cele domestice, nici unul însă într-o manieră consistentă și sistematică. Centrul Român pentru Politici Europene, ca membru al societății civile axat pe furnizarea de expertiză, acoperă aceasta lipsă.