Dezbatem politici, creștem expertiză

Proiectul este conceput să dezvolte capacitatea CRPE de a analiza politici publice și de a realiza studii de impact ex-ante. Politicile publice eficiente necesită dialog și consultare a tuturor factorilor interesaţi şi afectaţi de respectivele măsuri. Pentru acesta CRPE trebuie să îşi dezvolte permanent expertiza în managementul politicilor publice şi în diferite domenii sectoriale, arondate ministerelor de linie. Temele care vor fi abordate în cadrul proiectului:

  • Agricultură – modul în care noua Politică Agricolă Comună (PAC) răspunde nevoilor agriculturii româneşti;
  • Sănătate – analiza preliminară a impactului transpunerii directivei privind piața serviciilor de sănătate;
  • Better regulation – Factorul 1 din Strategia pentru o Reglementare mai Bună la nivelul administraţiei publice centrale – impactul pe care îl au asupra activităţii agenţilor economici din România reglementările administraţiei publice centrale;
  • Educație – Politica de formare continuă a cadrelor didactice şi politica resurselor umane din învăţământul preuniversitar;
  • Sistemul de planificare strategică la nivel guvernamental – Procesul de stabilire a priorităților la nivel guvernamental, ghidarea priorităților sectoriale și conexiunea cu resursele
Beneficiar: Asociația Centrul Român de Politici Europene

Cod SMIS: 40667

Titlu proiect: Dezbatem politici, creștem expertiză

Proiectul este finanţat prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative din Fondul Social European în perioada 25.09.2012 – 25.09.2013

 

 

 

 

Leave a Reply