Creșterea capacității potențialilor beneficiari de finanțare europeană transfrontalieră din Republica Moldova

Creșterea capacității potențialilor beneficiari de finanțare europeană transfrontalieră din Republica Moldova

Din analiza și experiența fostului Program de Cooperare Transfrontalieră România – Ucraina – Republica Moldova, a reieșit că beneficiarii au avut probleme în identificarea din timp a unor parteneri compatibili împreună cu care să dezvolte proiecte cu impact transfrontalier. În același timp, au existat probleme la nivelul capacității beneficiarilor de a înțelege cerințele specifice finanțărilor europene și de a concepe proiecte care să răspundă nevoilor identificate în etapa de programare a programului trilateral. Proiectul propus pleacă exact de la lecțiile învățate din fostul program trilateral.

Proiectul nostru va acționa pe trei direcții principale:

  • Informarea beneficiarilor potențiali cu privire la cerințele specifice ale programelor transfrontaliere și popularizarea viitoarelor oportunități de finanțare;
  • Facilitarea parteneriatelor între entități din aria eligibilă;
  • Întărirea capacităților de identificare a unor nevoi de dezvoltare care să se înscrie în obiectivele Programului RO-MD prin furnizarea de training specific.

 

Finanțator: Proiect finanțat din bugetul de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al MAE și implementat în parteneriat cu UNDP Bratislava Regional Centre.

iiiivvi