Politici sociale și Anti-săracie

Garanția pentru Tineret. Modele de bune practici europene în sprijinirea tinerilor NEETs

Garanția pentru Tineret. Modele de bune practici europene în sprijinirea tinerilor NEETs

CRPE Policy Memo 77. Autor: Cătălina Meiroşu, Contributori: Alexandra Toderiță, Alexandru Damian În ultimii ani, la CRPE ne-a preocupat problematic ...
Accesul tinerilor NEETs din grupurile vulnerabile la măsurile programului Garanția pentru Tineret în România

Accesul tinerilor NEETs din grupurile vulnerabile la măsurile programului Garanția pentru Tineret în România

CRPE Policy Memo nr. 76, august 2019, Autori: Alexandra Toderiță, Alexandru Damian, Cătălina Meiroșu La nivel european, în 2013 s-a lansat Garanția ...
Workshop despre Garanția pentru Tineret – în cautarea soluțiilor pentru România

Workshop despre Garanția pentru Tineret – în cautarea soluțiilor pentru România

România se confruntă cu o lipsă tot mai severă de forță de muncă. Dar, în același timp, sute de tineri cu vârste între 16 și 24 de ani nu sunt nici la ...
Incluziunea romilor din mediul rural

Incluziunea romilor din mediul rural

CRPE Policy Memo nr. 73, Autori: Alexandra Toderiță, Alexandru Damian, Oana Ganea, Contributor: Maria Balea În România, sărăcia în rural se suprapu ...
Cum dezvoltăm infrastructura socială pentru grupurile vulnerabile

Cum dezvoltăm infrastructura socială pentru grupurile vulnerabile

CRPE a analizat ce fel de măsuri de infrastructură socială, în special destinate comunităților roma, au fost integrate de GAL-urile din România în Str ...
Integrarea romilor în România și Bulgaria: bune practici și antreprenoriat social

Integrarea romilor în România și Bulgaria: bune practici și antreprenoriat social

CRPE Policy Memo 70, Autori: Alexandra Toderita, Alexandru Damian. Practica întegrării comunitatilor de romi arată că expertiza și transferul de cunoș ...
Accesul la finanțare pentru antreprenorii romi: Studii de caz și propuneri de politici publice

Accesul la finanțare pentru antreprenorii romi: Studii de caz și propuneri de politici publice

Centrul Român de Politici Europene lansează policy memo-ul “Accesul la finanțare pentru antreprenorii romi: Studii de caz și propuneri de politici pub ...
Programul Laptele și Cornul în contextul schemei europene Laptele în Școli

Programul Laptele și Cornul în contextul schemei europene Laptele în Școli

Prezentul studiu vine în contextul în care Programul este implementat în mod automat de 13 ani, pierzându-și coordonarea instituțională și răspunzând ...
Discursul anti-migraţie cu referire la cetăţenii români şi bulgari în Franţa şi UK

Discursul anti-migraţie cu referire la cetăţenii români şi bulgari în Franţa şi UK

Începând cu 1 ianuarie 2014, cetăţenii români şi bulgari au obţinut dreptul de a munci în toate statele Uniunii Europene : ei nu mai au, prin urmare, ...
Sistemul de pensii: Alternative și compromisuri

Sistemul de pensii: Alternative și compromisuri

Pe fondul unei rate de ocupare a forţei de muncă staționară, pe fondul îmbătrânirii rapide a pupulaţiei şi a unei involuţii demografice ce se anunţă d ...
10 / 10 POSTS