Dezbatem politici, creștem expertiză

Proiectul este conceput să dezvolte capacitatea CRPE de a analiza politici publice și de a realiza studii de impact ex-ante. Politicile publice eficiente necesită dialog și consultare a tuturor factorilor interesaţi şi afectaţi de respectivele măsuri. Pentru acesta CRPE trebuie să îşi dezvolte permanent expertiza în managementul politicilor publice şi în diferite domenii sectoriale, arondate ministerelor de linie. Temele care vor fi abordate în cadrul proiectului:

  • Agricultură – modul în care noua Politică Agricolă Comună (PAC) răspunde nevoilor agriculturii româneşti;
  • Sănătate – analiza preliminară a impactului transpunerii directivei privind piața serviciilor de sănătate;
  • Dezvoltare regională – procesul de regionalizare în România;
  • Educație – Politica de formare continuă a cadrelor didactice şi politica resurselor umane din învăţământul preuniversitar;
  • Sistemul de planificare strategică la nivel guvernamental – Procesul de stabilire a priorităților la nivel guvernamental, ghidarea priorităților sectoriale și conexiunea cu resursele
În cadrul acestui proiect au avut loc următoarele evenimente până în momentul de față:
  • 12 noiembrie: Lansare proiect “Dezbatem Politici, Creştem Expertiză”
  • 25 februarie 2013: Masă rotundă ”Implicarea societății civile în procesul de luare a deciziilor guvernamentale”
  • 28 februarie – 3 martie 2013: cursul de Training privind Analiza Preliminară a Impactului Politicilor Publice (ex-ante impact assessment)
  • 21 – 24 martie 2013: cursul de Training “Planificare strategică”
  • 17 – 21 aprilie 2013: cursul de Training și Team Building în „Politici Publice”

Ca parte a proiectului, CRPE a lansat în februarie 2013 Ghidul ”Participarea societății civile în procesul decizional”, destinat reprezentanților societății civile care urmăresc implicarea în procesul de luare a deciziei, participarea activă și influențarea politicilor publice inițiate de autorități.

Evenimentul de încheiere a proiectului a fost organizat luni, 23 septembrie 2013, începând cu ora 10:00, sub forma unei conferinţe cu tema Cum îmbunătățim eficiența guvernării în România. Puteți vedea comunicatul de presă al evenimentului aici.

Beneficiar: Asociația Centrul Român de Politici Europene
Cod SMIS: 40667
Titlu proiect: Dezbatem politici, creștem expertiză
Proiectul este finanţat prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative din Fondul Social European în perioada 25.09.2012 – 25.09.2013

Leave a Reply